Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Seminar in Syntax and Semantics

Course
2010-2011

Admission requirements

Syntaxis 1, Syntaxis 2, Semantiek 1, Semantiek 2.

Description

In deze werkgroep wordt een onderwerp of taalkundig verschijnsel aangepakt dat relevant is voor het raakvlak van de syntaxis en de semantiek (ofwel de “syntax-semantics interface”). Tijdens het eerste deel van de werkgroep besteden tijd en aandacht aan belangrijke artikelen over het onderwerp /verschijnsel (recente, zowel als minder recente maar mogelijk “klassieke” artikelen) , zodat studenten vertrouwd raken met de problemen en de vragen die met het onderwerp of het verschijnsel samenhangen, en met de verschillende manieren waarop die problemen en vragen kunnen worden benaderd. Als de student eenmaal een duidelijk idee heeft van de essentie van het onderwerp/verschijnsel in het algemeen, kiest hij/zij een taal om het onderwerp of verschijnsel in kwestie in het tweede deel van het college in de context van de door hem/haar gekozen taal te bestuderen. Geeft de door mij gekozen taal een nieuw perspectief of de zaak? Is het wellicht het geval dat begrip van het onderwerp/verschijnsel leidt tot een beter inzicht in de structuur de door mij gekozen taal meer in het algemeen? De keus voor een bepaalde taal heeft als consequentie dat de student zich moet verdiepen in die taal, waarbij hij/zij zich niet moet beperken tot het onderwerp/verschijnsel van de werkgroep. Als gevolg, zal hij/zij de relevante literatuur over de taal in kwestie moeten doornemen. Uiteindelijk moet iedere student over zijn voortgang rapporteren tijdens college. Hierdoor worden alle studenten blootgesteld aan kwesties die zich rond het onderwerp voordoen in allerlei talen van de wereld. Zo leren ze niet alleen meer van het onderwerp/verschijnsel, maar ook krijgen zij een goed beeld van de diversiteit die we aantreffen onder de talen van de wereld.

Onderwerpen die wij in de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest zijn, onder andere: hebben gehad zijn: de syntaxis en semantiek van in-situ vragen, de syntaxis en semantiek van existentiële zinnen, de syntaxis en semantiek van indefiniete nomina, de syntaxis en semantiek van negatief-polaire uitdrukingen en zgn. “free choice items”.

Course objectives

  1. Het verwerken van wetenschappelijke artikelen op gevorderd niveau.
    1. Het definieren van een onderzoeksonderwerp in het syntaxis-semantiek interface.
    2. Het opzetten en verslagleggen van dat onderzoek over een vreemde taal.

Timetable

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Mode of instruction

Werkcollege

Assessment method

In de beoordeling zullen meetellen: een afsluitend werkstuk, de presentatie van een artikel en de presentatie van een verschijnsel gerelateerd aan IS in een andere taal.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor artikelen.

Reading list

Wordt op college bepaald.

Registration

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact information

Bij de docent