Prospectus

nl en

Imaging Techniques (MCB)

Course
2010-2011

Coordinator

Dr.M.J.M.Schaaf: email m.j.m.schaaf@biology.leidenuniv.nl

Description

Allereerst wordt in deze cursus ingegaan op de fysische principes van licht, om zo een basis te leggen voor beter begrip van de microscoop. Vervolgens wordt de lichtmicroscoop ontleed, om een goed begrip ervan te krijgen en deze goed te leren gebruiken. Daarna zal de fluorscentiemicroscoop en de confocale microscoop worden behandeld en gebruikt. Geavanceerde technieken uit de fluorescentiemicroscopie (FRAP, FRET, FCS, FLIM, PALM) zullen na bestudering van uitgedeelde literatuur door de studenten aan elkaar worden gepresenteerd. Middels gastcolleges zullen technieken als elektronenmicroscopie, atomic force microscopy (AFM), single-molecule microscopie en magnetic resonance imaging (MRI) behandeld worden. Tenslotte wordt middels werkcolleges ingegaan op de mogelijkheden van beeldverwerking.

Methods of instruction

Hoorcolleges, werkcolleges, prakticum en zelfstudie

Study material

Syllabus

Examination

Tentamen, presentatie

Course requirements/recommendations

Sterk aanbevolen: Celbiologie 2e jaar en VWO natuurkunde

Time table

Week 1: Basale fysica van licht
Week 2: Licht-, fluorescentie-, en confocale microscopie
Week 3: Geavanceerde technieken
Week 4: Beeldverwerking, zelfstudie, en tentamen

Application

Via USIS

Blackboard

Powerpointpresentaties van colleges zullen op blackboard worden gezet.

Course objective

Het doel van deze cursus is om basale microscopische technieken (licht-, fluorescentie-, en confocale microscopie) en beeldverwerking te begrijpen en toe te passen. Verder wordt begrip bijgebracht van meer geavanceerde technieken als elektronenmicroscopie, AFM en MRI.