Prospectus

nl en

Architecture: the temple

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voor hoofd- en keuzevakkers: afgeronde propaedeuse

Beschrijving

Kun je aan een tempel zien of hij voor Hindoes, Boeddhisten of Jains werd gebouwd? Zijn er verschillen in vroege tempels en tempels die tegenwoordig worden gebouwd? Wat kwam er kijken bij de bouw van een tempel? Op welke manier speelde beschikbaar materiaal mee in de vormgeving?

In het college ontdekken we hoe de architecten ‘spelen’ met de keuze van materiaal, van specifieke lay outs en stapelingen van etages. We zien ook hoe de architecten in hun ontwerpen rekening hielden met veranderingen in het ritueel in de tempel. De aankleding met toepasselijke beeltenissen, schilderingen en ornamenten droeg nog extra bij tot de verrassende regionale schakeringen in tempelvormen.

De cursus verdiept voor hoofdvakstudenten kennis reeds opgedaan in eerdere kmc colleges van TCIT/TCI maar is ook geschikt voor keuzevakkers en a-la-carte studenten.

Studenten bereiden colleges voor aan de hand van literatuur die ter beschikking wordt gesteld in een leesmap. Collegestof wordt soms digitaal via Blackboard ter beschikking gesteld. Ook wordt gebruik gemaakt van de Digitool beeldbank van de UB. De stof wordt thematisch besproken. Ter afsluiting van de eerste helft van de serie presenteren de deelnemers in de toetsweek een case-study. De literatuur wordt in de tweede toetsweek getoetst via open vragen. Ter afronding schrijven hoofdvakstudenten een werkstuk. Dit is optioneel voor keuzevakkers (voor 5 ects extra).

Leerdoelen

 • Toenemend inzicht in de bouwgeschiedenis van India en de ontwikkeling en toepassing van gezichtsbepalende vormelementen.

 • Begrip van het belang en de werking van iconografische beeldprogramma’s.

 • Vaardigheid in het herkennen en doorzien van symboliek en ritueel belang in de vormgeving van sacrale bouwwerken.

 • Vaardigheid in het presenteren van een eigen case-study met behulp van Powerpoint.

 • Enige behendigheid in het gebruik van digitale beelddatabanken.

 • Vaardigheid in het op schrift stellen van de resultaten van eigen onderzoek.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

 • mondelinge presentatie (2 ects)\

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (3 ects)

 • werkstuk (5 ects); optioneel voor keuzevakkers

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van presentaties, links naar pdfs, communicatie over het onderwijs en belendende activiteiten

Literatuur

De titels (liefst als een lijst met punten) van bij de cursus te gebruiken handboeken en/of syllabi; waar deze aangeschaft moeten worden en in hoeverre deze literatuur vooraf bestudeerd moet worden.

 • Hoofdstukken uit.John Guy, Indian temple sculpture. London: V&A Museum, 2007 (aan te schaffen via internet); te lezen op aanwijzing van docent vooraf aan specifiek college;

 • op deelthema’s toegesneden literatuur over Hindoeïstische, Boeddhistische en Jainistische tempelbouw (via artikelen in leesmap; op aanwijzing van docent te lezen vooraf aan specifiek college).

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. Raven

Opmerkingen

Berekening studielast:
Berekening studielast:
10 ects (ca. 280 uur) of 5 ects (optioneel voor keuzevakkers) = 5 × 28 = ca. 140 uur

 • 14 × 2 contacturen = 28 uur

 • Ca. 5 uur leesstof voor 13 bijeenkomsten = ca. 65 uur

 • Ca. 20 uur voorbereiden korte mondelinge presentatie = 20 uur

 • Ca. 30 uur voorbereiden tentamen = 30 uur

 • Ca. 140 uur werkstuk (optioneel voor keuzevakkers) = 140 uur werk