Prospectus

nl en

Chinese taalkunde: typologie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens dit college wordt ingegaan op de eigenschappen van het Chinees. We kijken naar het lexicon, de morfologie, de fonologie en de syntaxis, waarbij we ons niet beperken tot het Mandarijn, maar ook waar het uitkomt andere Chinese talen de revue laten passeren. Gaandeweg raken we ook vertrouwd met taalkundige terminologie en methodologie.
We besteden steeds vier weken aan één onderwerp, waarbij we werken van groot naar klein: de syntaxis (waarbij in elk geval aan de orde komen: le, maatwoorden), de morfologie (met in elk geval: zi en de bespreking van het idee dat het Chinees alleen maar monosyllabische woorden heeft) en de fonologie (morfeeminventaris van het Mandarijn; toon en toonsandhi).

Leerdoelen

Kennis van de typologie van het Chinees; van de methoden en technieken van het taalkundig onderzoek, zowel van binnen als van buiten China; ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie; kritisch en analytisch lezen en luisteren; mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Zie het collegerooster op de website van TCC voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Opdrachten, waarvan een mondelinge presentatie (40%) en een werkstuk (60%).

Blackboard

Ja, voor een gedetailleerd weekoverzicht en de opdrachten.

Literatuur

Wordt tijdens college en via blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook “Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens”:http://www.hum.leidenuniv.nl/chinees/roosters/aanmeldingsprocedure.html voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de docent prof. dr. R. Sybesma