Prospectus

nl en

Integrated Chinese III: intermediate II

Course
2010-2011

Toegangseisen

 • BA2-college Modern Chinees II: lezen en schrijven

 • BA2-college Modern Chinees II: verstaan en spreken

Beschrijving

Dit college bouwt voort op detweedejaars colleges Modern Chinees. Het biedt verdere trainingen in de volgende vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Mandarijn.
Integrated Chinese III wordt op twee niveau’s aangeboden: intermediate en advanced. Studenten die een jaar in China/Taiwan hebben gestudeerd zijn verplicht het niveau advanced te volgen.

Leerdoelen

Rooster

Eerste semester, vier contacturen per week (twee uur Talenlab, twee uur lezen en schrijven). Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Prestatie van het hele semester: 30% ( waarvan opstellen 20%, spreekbeurt 10%)

 • Tentamen: 70% ( waarvan luisteren& spreken 30%, lezen&schrijven 40%)

Voorwaard voor herkansing-tentamen: het eerste tentamen moet boven 4 zijn

NB In het tweede semester geldt de extra eis dat het tentamen voldoende moet zijn!

Blackboard

Nee.

Literatuur

 • The Routledge Advanced Chinese Multimedia Course: Crossing Cultural Boundaries
  By Kun-shan Carolyn Lee, Hsin-Hsin Liang, Liwei Jiao, Julian Wheatley
  ISBN: 978-0-415-77407-9
  Published by: Routledge

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook “‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’”: http://www.hum.leidenuniv.nl/chinees/roosters/aanmeldingsprocedure.html voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de coördinator: Mw. drs. Y.Z. Zhang.