Prospectus

nl en

LPC-1: Mondelinge presentatievaardigheden (verplicht vak)

Course
2010-2011

Coordinator
Mw.drs. E. de Hullu; hullude@iclon.leidenuniv.nl; tel. 5273949

Omschrijving
Deze cursus traint de mondelinge presentatie- en communicatievaardigheden die noodzakelijk zijn voor bètawetenschappers. We werken vanuit theorie, eigen leerdoelen en concrete ervaringen om je presentatievaardigheden te versterken. Dit is nuttig omdat je als wetenschapper regelmatig je werkzaamheden of je onderzoek moet presenteren voor een groter gehoor. Die werkzaamheden of dat onderzoek kunnen (vak)inhoudelijk nog zo interessant zijn, als je niet goed presenteert dan komt de boodschap niet over. In de cursus oefenen we met het voorbereiden, uitvoeren en terugblikken op mondelinge presentaties die je zowel voorbereid als onvoorbereid moet houden. Reflectie op je handelen staat centraal bij het ontwikkelen van jouw presentatievaardigheden.
Deze cursus besteed daarnaast aandacht aan communicatievaardigheden zodat je beter kunt samenwerken, vergaderen, evalueren, enz. Jouw bijdrage kan nog zo interessant zijn, als je communicatievaardigheden onvoldoende zijn dan komt jouw inbreng niet goed over. In de cursus oefenen we met praktijkrelevante situaties en reflecteer je op je ervaringen. We oefenen met de rollen binnen een groep, feedback geven, persoonlijke kwaliteiten ontdekken en inzetten, enz.

Onderwijsvormen
Hoor- en werkcolleges, zelfwerkzaamheid in kleine groepen en individueel.
Aantal: minimaal 12, maximaal 16 deelnemers per groep.

Studiemateriaal
Tijdens deze cursus gebruiken we het boek:
Communicatie en Management Spreken in het Openbaar, 2e editie, Klaas Wiertzema en Patricia Jansen, ISBN 9043000894x.
Studenten moeten dit boek vooraf aan de cursus aanschaffen. Op maandag 6 september moet een zelfstudieopdracht uitgevoerd worden met behulp van dit boek en blackboard.

Toetsing
Voor LPC 1 geldt dat actieve deelname en aanwezigheid verplicht is. Het cijfer wordt bepaald door de kwaliteit van je presentaties en van je schriftelijke eindverslag. Zie de aanwijzingen in de studietaak, ook voor de (uiterlijke) inlevertermijnen.

Inschrijving
Aanmelden via USIS
Daarna zelf aanmelden in blackboard.

Gebruik DLO
Blackboard: www.blackboard.leidenuniv.nl > ICLON cursussen > LPC1 biologen

Samenhang met de andere modulen: – Oriëntatie op de Mastertrack Educatie (5 EC). In deze oriëntatiecursus onderzoek je o.a. door middel van een stage op school of lesgeven in het middelbaar onderwijs wat voor je is. Deze oriëntatiecursus valt samen met de eerste vier weken van de Educatieve minor. – Educatieve minor (30 EC). Het doel van de Educatieve minor is dat studenten, na een oriëntatie op het beroep van leraar en een opleiding gericht op het lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in het betreffende schoolvak, een certificaat krijgen dat – in combinatie met het Bachelordiploma – aantoont dat ze gekwalificeerd zijn om les te geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t.