Prospectus

nl en

Environmental Biology, Theory (EBC)

Course
2010-2011

Coordinator:
Dr. Wil Tamis; telefoon 071-527 7479; email: tamis@cml.leidenuniv.nl

Omschrijving:
In de cursus maken de cursisten kennis met de bedreigingen van de biodiversiteit door de mens en van daaruit de formulering van op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek.
In de inleidende week worden de bedreigingen behandeld aan de hand van een aantal milieuthema’s zoals klimaatverandering, verandering landgebruik, biobrandstoffen, e.d., en op het beleid voor het oplossen van die problemen. Daarna wordt geoefend in het herkennen en analyseren van milieu- en natuurproblemen en in het opzetten van milieubiologisch onderzoek. Het tweede deel van de cursus heeft een themagerichte aanpak: o.a. milieu- en natuurproblemen voor en door de landbouw, en biobrandstoffen in de Filipijnen, e.d. In de aansluitende cursus Veldonderzoek Milieubiologie wordt de kennis die in deze cursus is opgedaan, in praktijk gebracht.

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepen.

Studiemateriaal:
Handleiding, (gast)colleges.

Toetsing:
Tentamen, groepsopdracht.

Inschrijving:
Via USIS
Daarna zelf aanmelden als deelnemer via Blackboard

Gebruik DLO:
Achtergrond informatie voor programma-onderdelen staat in Blackboard.

Doelstelling:
– Het verkrijgen van basiskennis van een selectie milieu- en natuurproblemen en de fysieke en maatschappelijke mechanismen die leidden tot het ontstaan ervan. – Het verkrijgen van inzicht in de bijdrage die door wetenschappelijk onderzoek kan worden geleverd aan het oplossen van die problemen. – Het leren herkennen van natuur- en milieuproblemen in de dagelijkse werkelijkheid, het leren analyseren van die milieuproblemen in hun maatschappelijke en wetenschappelijke context en het op basis daarvan leren formuleren en ontwerpen van op toepassing gericht onderzoek.

Kosten:
Nader te bepalen bijdrage aan de kosten voor de handleiding (c. 10 €)