Prospectus

nl en

Reformatie thuis en op straat. Sociale geschiedenis van religieuze veranderingen in de Nederlanden 1550-1650

Course
2010-2011

Toegangseisen

—

Beschrijving

De Europese Reformatie is niet alleen de geschiedenis van Luther en Calvijn en bloedige godsdienstoorlogen, maar ook die van gewone mensen en hun persoonlijke keuzes. In dit college bestuderen we de verspreiding van het calvinisme vanuit het perspectief van de bewoners van steden en dorpen in zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden. Hoe kwamen zij in aanraking met het nieuwe geloof? Wat sprak hen daarin aan? Wie sloot zich aan bij een gereformeerde gemeente en waarom? Wat waren de consequenties van zo’n keuze? En wat waren de overwegingen van de mensen die trouw bleven aan de oude kerk, of van hen die helemaal niet konden of wilden kiezen? In dit college kijken we niet alleen naar Holland, waar al zoveel over bekend is, maar doorkruisen we de hele Nederlanden van Doornik tot Groningen en van Valkenburg tot Brugge.

Leerdoelen

  • Inzicht verkrijgen in de dynamiek van de Reformatie door in te zoomen op lokale geschiedenis en persoonlijke verhalen en het leren onderscheiden en analyseren van de factoren die daarin een rol spelen.

  • Basisvaardigheden voor het doen van zelfstandig onderzoek: het zoeken en selecteren van relevante literatuur, het verwerken van wetenschappelijke teksten, het formuleren van onderzoeksvragen, het schrijven van een historiografische inleiding en een probleemgericht werk stuk.

  • Mondelinge presentatie met visuele ondersteuning.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • Referaat en mondelinge participatie (20%)

  • Historiografische inleiding (20%)

  • Werkstuk (60%)

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Alastair Duke, Reformation and revolt in the Low Countries (Londen 1990)

  • Judith Pollmann, Een andere weg naar God: de reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641) (Amsterdam 2000) ook op: http://www.dbnl.org/tekst/poll017ande01_01/

  • Rest van de literatuur wordt bekend gemaakt in de colleges

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. Erika Kuijpers