Prospectus

nl en

Power sharing and political leadership in the Caribbean

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In Caraïbische samenlevingen is het verwerven, uitoefenen en consolideren van macht en het demonstreren van politiek leiderschap een even fascinerend als complex verschijnsel. Dit is in het bijzonder zichtbaar in een aantal voormalige koloniën in de Nederlandstalige en Engelstalige Caraïben: Suriname, Guyana, Jamaica en Trinidad. Machtsdeling en politiek leiderschap worden in deze landen bepaald door ras, klasse en etniciteit, door autoritaire en liberaal-democratische opvattingen over bestuur en ontwikkeling, door persoonlijke eigenschappen als charisma, retorisch talent, organisatievermogen en mobilisatiekracht, en door factoren als (trans)nationalisme, (neo)kolonialisme en globalisering.

In dit college worden eerst aan de hand van secundaire literatuur de theoretische aspecten van machtsdeling en politiek leiderschap bestudeerd. Vervolgens worden concrete voorbeelden hiervan onderzocht, waarbij de nadruk zal liggen op de denkbeelden en handelingen van specifieke politieke leiders, de historische context waarbinnen zij opereren en het politieke instrumentarium waarvan zij gebruik maken.

Leerdoelen

Tijdens het werkcollege ligt het accent op het ontwikkelen van vaardigheden in het houden van een referaat, de toepassing van heuristische beginselen en het schrijven van een werkstuk. Bovendien krijgt de verwerving van kennis en inzicht in het onderwerp van het college aandacht

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

 • Deelname aan discussie over de opgegeven literatuur

 • Mondelinge presentatie

 • Werkstuk

Het cijfer wordt voor 75% bepaald door de kwaliteit van het werkstuk

Blackboard

Nee

Literatuur

Verplicht aan te schaffen literatuur:

 • Anton Allahar (ed.)
  Caribbean Charisma. Reflections on Leadership, Legitimacy and Populist Politics
  Kingston: Ian Randle/Boulder & London: Lynne Rienner, 2001, 264 p.

 • F.S.J. Ledgister
  Class Alliances and the Liberal Authoritarian State: The Roots of Post-Colonial Democracy in Jamaica, Trinidad and Tobago, and Surinam
  Trenton/Asmara: Africa World Press, 1998, 216 p.

Aanvullende literatuur zal door de docent in PdF beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. P.J.J. Meel