Prospectus

nl en

Archives management

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Hoe vind ik mijn weg in de archieven? De meeste archieven zijn niet gevormd met het doel als historische bron te dienen. Ze zijn aangelegd in het verlengde van de activiteiten van een persoon of organisatie met de bedoeling op een ander moment de vastgelegde informatie te kunnen raadplegen. Dit ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, om verantwoording af te kunnen leggen of om als bewijs te dienen. Het toegankelijk houden van de informatie voor de eigen organisatie was vooral bij de van oudsher grote informatieproducerende instellingen – zoals de overheid – een voortdurende bron van zorg en leidde tot verschillende archiefstelsels.
Voor de historicus die onderzoek wil doen in de archieven is kennis van vorming, bewaring en ordening van oude en moderne archieven onontbeerlijk. Tijdens het college maakt de student kennis met de verschillende archiefstelsels, het apparaat dat ter beschikking staat voor het doen van archiefonderzoek, de ontwikkeling van de organisatie van het openbaar archiefwezen en oefent hij in de methodiek van het archiefonderzoek. Tijdens het college wordt ook een bezoek gebracht aan een archiefbewaarplaats en in een aantal colleges wordt met archiefmateriaal gewerkt.

Leerdoelen

Kennis van vorming, bewaring en ordening van oude en moderne archieven, zelfstandig kunnen werken in de meest voorkomende archiefstelsels, het zelfstandig kunnen hanteren van het apparaat dat de archiefgebruiker ter beschikking staat. De student is in staat relevante archieven te vinden ter beantwoording van een door hem/haar geformuleerde onderzoeksvraag.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen en open vragen. (70%)

  • Onderzoeksopdracht (30%)

Blackboard

Les- en oefenmateriaal wordt via blackboard beschikbaar gesteld.

Literatuur

Onderstaande artikelen worden in de reader ‘Hoe vind ik mijn weg in de archieven?’ aangeboden:

  • Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman en Eric Ketelaar, Archiefwijzer: handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland (Bussum 2005, 3e herz. druk) 55-87

  • Leen Dorsman, ‘De nieuwe eruditie. Het ontstaan van een historisch bedrijf’ in Jo Tollebeek e.a. (eds) De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden, 1500-2000 (Hilversum 2002) 159-176.

  • Jo Tollebeek, “De panoptische utopie van de historicus’ in: Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven. Jaarboek 2001 Stichting Archiefpublicaties (Bergen op Zoom 2001) p. 76-91

  • Theo Thomassen, ‘Klassieke toegangen op archieven: een overzicht’ in Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven. Jaarboek 2001 Stichting Archiefpublicaties (Bergen op Zoom 2001) p. 103-126

  • K.J.P.F.M. Jeurgens, Een brug tussen twee werelden. Inaugurele rede (Leiden 2005) [22pp]

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. K.J.P.F.M. Jeurgens