Prospectus

nl en

Historisch besef in de 15e eeuw

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In de vijftiende eeuw ontstond in Holland een nieuwe belangstelling voor de eigen geschiedenis. Deze vernieuwing is nog slecht bestudeerd. Veel historiografische handschriften zijn nog steeds onuitgegeven. In dit college proberen we door systematische tekstvergelijking en bronnenonderzoek auteurs en kopiisten op de vingers te kijken en hun kijk op het verleden te begrijpen. Onder leiding van de docent bereiden studenten tevens een teksteditie voor.

Leerdoelen

De student heeft:

 • Kennis van ontwikkelingen in de vijftiende-eeuwse historiografie;

 • Inzicht in de werkwijze van laatmiddeleeuwse geschiedschrijvers;

De student kan:

 • een laatmiddeleeuwse kroniek analyseren door onderzoek naar bronnen en werkwijze van de auteur;

 • een kritische teksteditie maken op basis van verschillende handschriften;

 • een werkstuk schrijven waarin aan de hand van een betoog een probleemstelling wordt geformuleerd, uitgewerkt en beantwoord.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

 • Werkstuk (50%)

 • Referaat (25%)

 • Voorbereiding en participatie college (25%)

Blackboard

Ja. Voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het maken van opdrachten.

Literatuur

Een instaptoets is verplicht, hiervoor moet worden bestudeerd:

 • Chris Given-Wilson, Chronicles. The writing of history in medieval England (Londen en New York 2004) 1-20;

 • Bunna Ebels-Hoving, ‘Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering’, in: idem e.a., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987) 217-242.

 • Jan Burgers, ‘Geschiedschrijving in Holland in de middeleeuwen. Een historiografische traditie en haar vernieuwing in de 15e eeuw’, in: Tijding (2005), zie http://www.inghist.nl/Onderzoek/tijding.

 • A. Janse, ‘De Historie van Hollant. Een nieuw begin in de Hollandse geschiedschrijving in de vijftiende eeuw’, Millennium 21 (2007) 19-38.

 • A. Janse e.a. (ed.), Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie 102 (Den Haag 2005) stukken uit de inleiding.

Deze literatuur zal beschikbaar worden gesteld in de studiezaal geschiedenis van de UB.
Overige te lezen artikelen worden tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Dr. A. Janse, kamer Huizinga /177b of tel: 071-5272718