Prospectus

nl en

Diplomatie en oorlog. De Republiek als grote mogendheid, 1648-1702

Course
2010-2011

Toegangseisen

Enige praktische ervaring met oud schrift strekt tot aanbeveling.

Beschrijving

In de loop van de zeventiende eeuw groeide de Republiek uit tot een van de economisch sterkste landen van Europa. Handel, scheepvaart en nijverheid kwamen er tot grote bloei. De Nederlanders bouwden een geducht staand leger en een grote oorlogsvloot op. Als gevolg van haar sterke economische, militaire en strategische positie ging de Republiek ook een belangrijke politieke rol in Europa spelen en had zij ook de mogelijkheid een Europese machtspolitiek te voeren. In dit college zal niet zozeer worden onderzocht wat voor een buitenlands beleid de Republiek voerde maar vooral hoe het tot stand kwam. Onderzocht wordt ook hoe er in de Republiek een diplomatieke traditie werd gecreëerd, waarbij vergelijkingen zullen worden getrokken met ontwikkelingen in andere Europese landen.

Leerdoelen

  • Het verwerven van inzicht in de geschiedenis van de buitenlandse politiek en diplomatie van de Republiek in de zeventiende eeuw

  • Het verwerven van inzicht in de vroegmoderne Europese diplomatie

  • Het gezamenlijk en individueel analyseren van historische problemen

  • Het uitvoeren van literatuur- en bronnenonderzoek,

  • Het mondeling en schriftelijk presenteren van onderzoeksresultaten.

Rooster

Semester 1, zie hier

Het seminar staat op dit moment nog niet in het online rooster, maar gaat wél door, en wordt op donderdagavond 18:45-20:15 gegeven

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Instaptoets
Referaat
Werkstuk

Blackboard

Ja

Literatuur

Literatuur voor de instaptoets:
J.I. Israel, The Dutch Republic, its rise, greatness and fall (Oxford 1995) 700-862. (Nederlandse vertaling: J.I. Israel, De Republiek, 1477-1806 (Franeker 1996) 771-952)

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Dr. M.A. Ebben