Prospectus

nl en

Gedragsbiologie (EBC)

Course
2010-2011

Coordinator
Dr.K.Riebel; k.riebel@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving
Doel van de cursus is inzicht te geven in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel. Theorieën over causatie, ontwikkeling, functie en evolutie van gedrag worden behandeld, met nadruk op de wisselwerkingen tussen deze vragen. Thema’s: organisatie van gedrag, stimulusverwerking, communicatie, ontwikkeling van gedrag (nature-nurture, gedragsgenetica – fenotypische plasticiteit van gedrag), vormen van leren, welzijn, partnerkeuze en sexuele selectie, culturele evolutie. Kennismaking met de praktijk van gedragsbiologisch onderzoek tijdens enkele demonstraties en groepspractica: observeren en registreren van gedrag; analyse en interpretatie van gegevens, kennismaking met meerdere onderzoekobjecten, w.o. de mens.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, groepspractica, werkgroepen, eigen literatuurstudie.

Studiemateriaal
verplicht boek: Dugatkin LA. (2009), Principles of Animal Behavior (2nd ed.), Norton & Co, New York. ISBN: 13-978-0-393-93169-3. Studenten dienen er zelf voor te zorgen het boek in de opgegeven editie vanaf de eerste cursusdag ter beschikking te hebben.

Toetsing
Tentamen (essay vragen), literatuuropdracht en werkgroepen.

Ingangseis/advies
advies: gedragsbiologie-1

Inschrijving
via USIS

Gebruik DLO
Communcatie tussen docenten en cursisten, indienen van werkstukken, ter beschikking stellen van elektronische versies van de hand-outs van de hoorcolleges, aanvullende materialen (teksten, geluiden etc. voor tutorials en werkopdrachten).

Doelstelling – Inzicht geven in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel, – Eigentijdse gedragsbiologische thema-s, methoden, doelstellingen, modelsystemen, theoriëen.
– Basisvaardigheden in het ontwikkelen van vraagstellingen, experimenteel design, het leren interpreteren van onderzoeksgegevens (en ook als voorbereiding op het meer gevorderde nivo van de cursus veldonderzoek gedragsbiologie), – Kritisch lezen, presenteren en bediscussiëren van secundaire en primaire gedragsbiologische literatuur.

Opmerkingen
Deze cursus is verplicht als voorbereiding op de cursus Veldonderzoek gedragsbiologie