Prospectus

nl en

Palaeolithic Archaeology

Course
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Vakomschrijving

De evolutie van menselijk gedrag en cultuur vormt de kern van de paleolithische archeologie. In deze collegereeks wordt ingegaan op vragen als: hoe graaft de paleolithische archeoloog op? Hoe worden vindplaatsen gedateerd? Is de vindplaats goed bewaard of licht verstoord? Waarom verandert de vuursteentechnologie? Wat moet een Neanderthaler eten? Heeft Homo Erectus al cultuur?
Daarnaast zal ook vuursteen beschreven worden voor ‘hands-on experience’ met het meest voorkomende paleolithische vondstmateriaal.

Leerdoelen

  • Het kunnen beschrijven van de belangrijkste thema’s en methoden in de paleolithische archeologie;

  • Het kunnen beschrijven van de belangrijkste theorieën over de evolutie van menselijke gedrag;

  • Primaire beschrijvingen van vuurstenen artefacten kunnen maken;

  • Kritische analyse van wetenschappelijk debat kunnen maken;

  • Kunnen discussiëren (vragen, kritiek leveren, kritiek verwerken).

Onderwijsvorm

  • Werkcollege;

  • Kleine opdrachten.

Toetsvorm

Enkele korte papers.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.