Prospectus

nl en

Ecologie en handel in het Nabije Oosten

Course
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Vakomschrijving

In dit college wordt een introductie gegeven over de vroege handel en de ecologie in het Nabije Oosten. Voor het onderdeel handel zal een theoretische inleiding worden gegeven. Dit theoretisch kader zal vervolgens met een aantal voorbeelden worden geïllustreerd. De inleiding in de ecologie van het Nabije Oosten zal gericht zijn op de relatie tussen voedsel en brandstof als bestaansvoorwaarden en de mogelijkheden die de omgeving biedt. Daarbij zal speciale aandacht worden geschonken aan de relatie tussen vraagstellingen, bemonstering en de archeologische contexten.

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in de verschillende modellen over vroege handel in het Nabije Oosten en de mogelijkheden en beperkingen die archeologisch onderzoek daarbij biedt;

  • Inzicht krijgen in de relatie tussen landschap en bestaansvoorwaarden en de wijze waarop daar vanuit archeologisch onderzoek optimaal informatie over kan worden verzameld.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

  • R.T.J. Cappers, “The reconstruction of agricultural practices in ancient Egypt: An ethnoarchaeobotanical approach” (2006) in: Palaeohistoria (47/48), pp. 429-446;

  • R.T.J. Cappers, Roman foodprints at Berenike. Archaeobotanical evidence of trade and subsistence in the Eastern Desert of Egypt. Monograph 55, Cotsen Institute of Archaeology, UCLA (2006) (introduction en hoofdstukken 1, 2, 3, 5 en 6);

  • W. van Zeist, Evidence for agricultural change in the blaikh basin, northern Syria (1999) in: C. Gosden & J. Hather, eds, The prehistory of food. Appetites for change. One World Archaeology 32, pp. 350-373.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.