Prospectus

nl en

Bachelor year 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies het profiel Early Civilisations (15 ects), en daarnaast nog één van de volgende profielen:

  • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)

  • Archaeological Sciences (15 ects)

C. Kies het verdiepingscollege (5 ects) Ecologie en handel van het Nabije Oosten, óf één verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is.
De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in bachelor jaar 3 niet hetzelfde college nog eens volgt.

Course EC Semester 1 Semester 2

Mandatory courses

Computertoepassingen 1: Introductie computertoepassingen in de archeologie 3
Computertoepassingen 2: Geografische Informatie Systemen (GIS) 2
Archeologische methoden en technieken 2 5
Management archeologisch erfgoed 1 5
Materiaalkunde 2 5
Stage (opgraving) 5

Profiel Early Civilisations

Jager-verzamelaars en boerengemeenschappen in het Nabije Oosten en de Caraïben 5
Urbanisatie en staatsvorming 5
Visual culture 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Vroege prehistorie 5
Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie 5
Middeleeuwen 5

Profiel Archaeological Sciences

Ecology 2 5
Artefact Studies 5
Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland 5

Bachelor jaar 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden:

Course EC Semester 1 Semester 2

Mandatory courses

Archeologische theorie 5
Management archeologisch erfgoed 2 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Specialisatie Archeologie van het Nabije Oosten

Archeologie en ideologie in de Archeologie van het Nabije Oosten 5
Ecologie en handel in het Nabije Oosten 5

BA3: Cohort 2008-2009 of eerder

In verband met de herstructurering van het bachelor programma, geldt voor studenten die in het academisch jaar 2008-2009 (of eerder) zijn begonnen aan de studie Archeologie een afwijkend programma voor het derde bachelor jaar.

Structuur van het programma:
A. Verplichte vakken (40 ects)
B. Specialisatievakken (10 ects)
C. Bijvakken (10 ects)

In het onderstaande vind je de aangeboden vakken, en de keuzes die je kunt maken.

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archeologische theorie 5
Archeologische methoden en technieken 2 5
Computertoepassingen 2: Geografische Informatie Systemen (GIS) 2
Management archeologisch erfgoed 2 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Specialisatievakken

Archeologie en ideologie in de Archeologie van het Nabije Oosten 5
Ecologie en handel in het Nabije Oosten 5

Bijvakken

Subsidiary subjects archaeology 10