Prospectus

nl en

BA1-seminar: Religie van Japan

Course
2010-2011

Beschrijving

Een algemene inleiding tot Religie in Japan en tot het gebied van de studie van religie in Japan. Er wordt in gegaan op de problemen van beeldvorming m.b.t. religie, theorievorming, periodisering, en religie in schriftuur en praktijk.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

n.v.t.

Leerdoelen

De cursus beoogt een inleiding en overzicht van het vakgebied te geven en bewustwording te stimuleren van de beeldvorming die men heeft over Japan en Japanse religie, specifiek het Boeddhisme. Hierbij wordt de nadruk gelegd op analyserend en kritisch lezen, formuleringen en argumentatie. In twee werkstukken (500 en 1500 woorden) die onder leiding geschreven worden leert de student de boven geschetste vaardigheden toe te passen in schrift.

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • 140

  • College-uren: 14

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur 80

  • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 50

Literatuur

Verplicht: H. van der Veere, Boeddha’s en Kami; de ontwikkeling van de Japanse religie, Amsterdam University Press, 2003.

Verdere literatuur staat beschreven in het cursusprogramma en wordt geïntroduceerd tijdens het eerste college.

Toetsing

Participatie en twee werkstukken (20-30-50%)

Rooster

Voor Rooster zie Links in de rechterkolom op de vorige pagina.

Contact

Dr. H van der Veere

Aanmelden

Inschrijven is verplicht via uSis.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Hierop wordt uitgebreide informatie gegeven over de cursus in de vorm van een syllabus, bevat het cursusprogramma en, in een later stadium, de op college vertoonde powerpoints. Het tweede werkstuk wordt digitaal ingeleverd.

Opmerkingen

Geen.