Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

BA1-seminar: Religie van Japan

Vak
2010-2011

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Een algemene inleiding tot Religie in Japan en tot het gebied van de studie van religie in Japan. Er wordt in gegaan op de problemen van beeldvorming m.b.t. religie, theorievorming, periodisering, en religie in schriftuur en praktijk.

Leerdoelen

De cursus beoogt een inleiding en overzicht van het vakgebied te geven en bewustwording te stimuleren van de beeldvorming die men heeft over Japan en Japanse religie, specifiek het Boeddhisme. Hierbij wordt de nadruk gelegd op analyserend en kritisch lezen, formuleringen en argumentatie. In twee werkstukken (500 en 1500 woorden) die onder leiding geschreven worden leert de student de boven geschetste vaardigheden toe te passen in schrift.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Participatie en twee werkstukken (20-30-50%)

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Hierop wordt uitgebreide informatie gegeven over de cursus in de vorm van een syllabus, bevat het cursusprogramma en, in een later stadium, de op college vertoonde powerpoints. Het tweede werkstuk wordt digitaal ingeleverd.

Literatuur

Verplicht: H. van der Veere, Boeddha’s en Kami; de ontwikkeling van de Japanse religie, Amsterdam University Press, 2003.

Verdere literatuur staat beschreven in het cursusprogramma en wordt geïntroduceerd tijdens het eerste college.

Aanmelden

Inschrijven is verplicht via uSis.

Contact

Dr. H van der Veere

Opmerkingen

Studielast
Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • 140

  • College-uren: 14

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur 80

  • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 50