Prospectus

nl en

Biotechnology: from Gene to Product (MCB)

Course
2010-2011

Coordinator

Dr. A.F.J.Ram, email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Description

Door middel van hoorcolleges van IBL docenten en diverse gastdocenten wordt een overzicht gegeven van welke combinaties van disciplines van onderzoek er nodig zijn om een bepaalde wetenschappelijke ontdekking of uitvinding uiteindelijk op de markt te krijgen. Studenten maken kennis met deze disciplines door colleges en werkbezoeken aan verschillende onderzoeksinstellingen en/of bedrijven. In week 1 en 2 zullen praktijkvoorbeelden uit de industriële biotechnologie (witte biotechnologie) en de plantenbiotechnologie (groene biotechnologie) behandeld worden en zullen bezoeken aan met deze praktijkvoorbeelden gerelateerde onderzoeksinstellingen en/of bedrijven bezocht worden.
In de derde week zal door middel van een case studie inzicht worden verkregen hoe en onder welke voorwaarden uitvindingen gepatenteerd kunnen worden.

Methods of instruction

hoorcolleges, zelfstudie, verslagen maken bedrijfsbezoek, presentatie

Study material

Cursus materiaal wordt door de docenten aangeleverd. Het boek ‘Brock: Biology of Microorganisms kan gebruikt worden als ondersteuning gebruikt worden, maar is niet verplicht.

Examination

Beoordeling van verslagen, presentaties en afsluitend tentamen

Course requirements/recommendations

Deelnemers worden geacht bekend te zijn met de algemene celbiologische, genetische en moleculair biologische principes en op op de hoogte te zijn van de meest gangbare moleculaire technieken (PCR, cloning, eiwit technieken, en omics-technologieën).

Time table

15-19 november Witte biotechnologie
22-26 november Groene biotechnologie
28 nov. tm 3 dec Case studie en patenten-
Tentamen

Application

Opgave voor de cursus via Usis

Blackboard

Communicatie en uitwisseling van documenten zal gedaan worden via Blackboard

Course objective

Doel van de cursus is om studenten inzicht te geven in het proces, om na een initiële ontdekking via multidisciplinair onderzoek en het al of niet vastleggen van het intellectuele eigendom in een octrooi te komen tot een product. Tijdens de bezoeken aan onderzoeksinstellingen of bedrijven zullen de studenten door colleges, gegeven door gastdocenten afkomstig van de te bezoeken locaties, en rondleidingen inzicht krijgen in de manier waarop verschillende onderzoeks- en ondersteunende afdelingen met elkaar samenwerken. De colleges die gegeven worden door de docenten van het IBL zullen een verdieping zijn op colleges uit het eerste en tweede jaar op het gebied van Moleculaire Biologie en Genetica, Microbiologie en Biotechnologie en dienen ter ondersteuning voor de bedrijfsbezoeken en het kunnen begrijpen van de inhoud van geselecteerde patenten.

Remarks