Prospectus

nl en

General Research Skills 2 en stage (MCB)

Course
2010-2011

Coordinator
Dr. Johan Memelink
Email: j. memelink@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving
In de laatste helft van de derde jaar is de tijd rijp om het geleerde in praktijk te brengen. Dit zal worden gedaan middels een praktische stage naar keuze bij één van de Molecular Biosciences onderzoeksgroepen van het IBL. Ter voorbereiding op de stage wordt er in een korte cursus General Research Skills (2-3 weken) ingegaan op het proces van onderzoek doen, beginnend bij het opstellen van een hypothese aan de hand van de gelezen vakliteratuur, gevolgd door het bedenken van een werkplan met experimentele opzet om deze hypothese te onderzoeken, en het gebruik van statistiek om te toetsen of de verkregen waarnemingen met de verwachting overeenkomen. Tot slot zal het toewerken naar en het schrijven van een concrete publicatie besproken worden. De GRS cursus zal worden afgesloten met het presenteren van de individuele onderzoeksplannen, waarna er met de stage begonnen kan worden. Het cijfer voor de GRS cursus zal meetellen in de eindbeoordeling van de BSc stage.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, literatuurstudie, schrijven en presenteren van een onderzoeksplan, het doen van onderzoek, verslag schrijven.

Studiemateriaal
Vakliteratuur

Toetsing
Presentaties, verslag

Ingangseis/advies
Met goed gevolg afgelegd 2e / 3e jaar Molecular Biosciences. Een ondertekend stage afsprakenformulier moet bij aanvang van de GRS cursus worden getoond.

Rooster
Dagelijks van 9.00 tot 17.00

Inschrijving

Gebruik Digitale Leeromgeving
n.v.t.

Doelstelling
Het opdoen van praktijkervaring met wetenschappelijk onderzoek.

Opmerkingen