Prospectus

nl en

Moleculaire Technieken (EBC)

Course
2010-2011

Coordinator

K. Vrieling: k.vrieling@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving

In circa 12 colleges worden de verschillende moleculaire technieken behandeld die veelvuldig in de ecologie, evolutiebiologie en de systematiek worden gebruikt. Ook de toepassingen van deze technieken worden besproken (oa DNA sequencing, AFLP, microsatellieten en SNPs).
Naast de colleges zullen een aantal technieken door iedereen worden uitgevoerd in een practicum. Er zal een analyse aan de wilde wortel worden gedaan mbv microsatellieten om de graad van zelfbestuivings te schatten in een natuurlijke populatie. AFLP’s zullen worden gebruikt om de genetische diversiteit te schatten tussen insecten populaties. Verder zullen er diverse organismen gesequenced worden op een automatische sequencer om een fylogenie te maken. Tot slot zullen er kloneringen worden uitgevoerd op PCR producten van ancientDNA monsters.
De verkregen data zullen met verschillende sofware programma’s verwerkt worden.

Onderwijsvormen

Colleges en practica

Studiemateriaal

Syllabus

Toetsing

Tentamen en verslag

Ingangseis/advies

Geen

Rooster

Wordt tzt bekend gemaakt via Blackboard

Inschrijving

Via USIS en daarna aanmelden via Blackboard

Gebruik Digitale Leeromgeving

Blackboard en eigen laptop

Doelstelling

Begrijpen en kunnen uitvoeren van diverse moleculaire technieken.

Opmerkingen

  • Voor de aanschaf van de syllabus is een wordt een klein bedrag gevraagd. – Voor de verwerking van de gegevens zullen programma’s op de laptop moeten worden geplaatst.