Prospectus

nl en

Biodiversiteit - Taxa in Ruimte en Tijd deel 1 (EBC)

Course
2010-2011

Coordinator

Marco Roos – Email: roos@nhn.leidenuniv.nl

Omschrijving

  • De studenten krijgen, door colleges, oefeningen en opdrachten inzicht in de grondslagen en methodologie van systematiek en in het bijzonder van fylogenie reconstructie. Zij leren datamatrices opstellen, door het formuleren van soorts- en homologiehypotheses, en het uitvoeren van kenmerkanalyses en coderen van kenmerktoestanden. Vervolgens worden de datamatrices geanalyseerd met computerprogrammatuur, waarvan de werking en de methodes transparant gemaakt worden. Hierbij wordt ook ruime aandacht besteed aan de verwerking van moleculaire gegevens, aansluitend op het onderdeel moleculaire technieken. Door de resultaten te verwerken krijgen de studenten kijk op de grondslagen van de taxonomie, met name de principes van classificatie en nomenclatuur, en het maken van identificatiemiddelen. Eveneens wordt kennis gemaakt met biodiversiteitsanalyses op taxonomisch niveau en biogeografie (verspreidingen van soorten). Tevens wordt een overzicht gepresenteerd van onderzoek in NCB Naturalis, van systematische disciplines en van toepassingen van systematische informatie.

Onderwijsvormen

Practicum, hoorcolleges, demonstraties, oefeningen/opdrachten.

Studiemateriaal

Syllabus.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Ingangseis/advies

Propedeuse.

Rooster

Globaal:
Week 1: Botanisch (morfologie hogere planten, bestuivingssyndromen, vrucht dispersie, determineren, paleobotanie)
Week 2: Zoologisch (weekdieren, insekten, paleozoologie)
Week 3: Soortconcepten, start Fylogenie
Week 4: Fylogenie, Biogeografie

Inschrijving

Via USIS of via Peter van Welzen (welzen@nhn.leidenuniv.nl).

Gebruik Digitale Leeromgeving

Blackboard, computeralgorithmes.

Doelstelling

Inzicht in de theorie en praktijk van vergelijkend biologisch onderzoek, de systematische aanpak van biodiversiteitstudies en fylogenetische vraagstellingen.
Vergroting van het inzicht in een aantal basale biologische concepten (soort, homologie, ruimtelijke schaalgroottes, tijdschalen) en methoden (grondslagen systematiek & vergelijkende biologie, macro-evolutie, fylogeniereconstructie, interpretatie fylogenetische informatie, evo-devo)

Opmerkingen

Geen.