Prospectus

nl en

Biodiversiteit - Taxa in Ruimte en Tijd deel 2 (EBC)

Course
2010-2011

Coordinator

Marco Roos – Email: roos@nhn.leidenuniv.nl

Omschrijving

  • De studenten krijgen, als vervolg op de colleges, oefeningen, opdrachten in deel 1 verder inzicht in de grondslagen en methodologie van systematiek en in het bijzonder van fylogenie reconstructie door toepassing in een eigen onderzoek: datamatrices opstellen, het formuleren van soorts- en homologiehypotheses, het uitvoeren van kenmerkanalyses en coderen van kenmerktoestanden, het analyseren van de datamatrices met computerprogrammatuur, het verkrijgen en verwerken van moleculaire gegevens. Door de resultaten te verwerken krijgen de studenten kijk op de grondslagen van de taxonomie, met name de principes van classificatie en nomenclatuur, en het maken van identificatiemiddelen. Eveneens worden biogeografische analyses uitgevoerd. Daarnaast wordt onderzoek in NCB Naturalis gepresenteerd, en wat toepassingen van systematische informatie.

Onderwijsvormen

Practicum, hoorcolleges, demonstraties, oefeningen/opdrachten, eigen onderzoek.

Studiemateriaal

Syllabus.

Toetsing

Schriftelijke rapportage, mondelinge presentatie.

Ingangseis/advies

Biodiversiteit – Taxa in Ruimte en Tijd deel 1.

Rooster

Globaal:
Eigen onderzoek (helft onderwerpen botanisch, helft zoologisch), verslaggeving, presentatie.

Inschrijving

Via USIS of via Peter van Welzen (welzen@nhn.leidenuniv.nl).

Gebruik Digitale Leeromgeving

Blackboard, computeralgorithmes.

Doelstelling

Toepassing van de theorie en praktijk van vergelijkend biologisch onderzoek, de systematische aanpak van biodiversiteitstudies en fylogenetische vraagstellingen.
Vergroting van het inzicht in een aantal basale biologische concepten (soort, homologie, ruimtelijke schaalgroottes, tijdschalen) en methoden (grondslagen systematiek & vergelijkende biologie, macro-evolutie, fylogeniereconstructie, interpretatie fylogenetische informatie, evo-devo)

Opmerkingen

Geen.