Prospectus

nl en

Molecular Biology (MCB)

Course
2010-2011

Coordinator

Dr. Paul van Heusden
Email: g.p.h.van.heusden@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving

De basale aspecten van de Moleculaire biologie worden behandeld. In een aantal colleges worden de principes van de recombinant DNA technologie, de analyse van DNA en het gebruik van gist als model systeem uitgelegd. Aan de hand van een drietal experimenten die representatief zijn voor experimenten in het moleculair biologisch onderzoek, wordt de collegestof in de praktijk gebracht.

Technieken die aan bod komen zijn onder andere cloneren, de PCR reactie, screenen van een DNA bank, gendisruptie in gist, de Southern blot en het gist two-hybrid systeem. Ook zal aandacht besteed worden aan computergebruik in de moleculaire biologie.

h3, Onderwijsvormen

Practicum, college, mondelinge presentatie

Studiemateriaal

Practicum handleiding

Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY

Toetsing

Presentaties en tentamen

Ingangseis/advies

Propedeuse biologie (of vergelijkbare opleiding)

Rooster

x

Inschrijving

Via USIS
En daarna zelf aanmelden in Blackboard

Gebruik Digitale Leeromgeving

Communicatie via Blackboard.

Doelstelling

Bijbrengen van basiskennis van de Moleculaire biologie, zowel theoretisch als praktisch.

Opmerkingen