Prospectus

nl en

Ecology and Environment (EBC)

Course
2010-2011

Coordinator

Tom de Jong
Email: t.j.de.jong@biology.leidenuniv.nl

Wil Tamis
Email: tamis@cml.leidenuniv.nl

Omschrijving

Inleiding in de populatiebiologie en evolutionaire ecologie van dieren, planten en micro-organismen. Kennismaking met monitoring en kartering.

Onderwijsvormen

Computerpracticum (4 middagen) hoorcollege, gestructureerd volgens een tekstboek, elk college illustreert een hoofdstuk maar kan dit ook aanvullen, boekhoofdstukken worden besproken in vragenuurtjes en via het discussieforum van Blackboard. Er is leestijd ingepland. Excursie. Een dag Biologie en Samenleving. Praktische en theoretische ondersteuning van technieken voor monitoring en kartering.

Studiemateriaal

Boek, alle colleges alleen op Blackboard, practicumhandleiding. Ecology van Begon, Harper & Townsend (2007, 4e editie) en de ondersteunende website van Blackwell bij het boek. Handleiding monitoring en kartering.

Toetsing

Practicumopdracht inleveren, tentamen met open vragen

Ingangseis/advies

Ecologie en Milieubiologie 1e jaar

Rooster

x

Inschrijving

Via USIS
Zelf aanmelden als deelnemer via Blackboard.

Gebruik Digitale Leeromgeving

Alle colleges staan op Blackboard.

Doelstelling

Kennismaking met theorie van populatiedynamica en evolutionaire ecologie, zowel van planten als dieren. Studenten moeten met POPTOOLS zelf problemen kunnen analyseren. Studenten lezen en evalueren, met enige hulp, zelf een Engelstalig leerboek.

Opmerkingen

Een middag wordt besteed aan Biologie en Samenleving en er is een excursiedag ingepland.