Prospectus

nl en

Mini Stage Veldonderzoek Ecologie (EBC)

Course
2010-2011

Coordinator

Tom J. de Jong, 071-527 5118; t.j.de.jong@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving

De cursus sluit aan op de cursus Ecologie Theorie (zie aldaar). De nadruk ligt op experimenteel veldwerk, waarbij theorie uit de genoemde cursus wordt toegepast in eigen onderzoeksprojecten. Onderwerpen worden deels vanuit een veldstation in de duinen van Meijendel uitgevoerd en de cursus bevat dus veldwerk. Sommige onderwerpen vinden echter in het lab plaats. Onderzoeksobjecten wisselen maar plant-dier relaties staan centraal. In de afgelopen jaren keken studenten naar slakken, planten, herbivoren, bestuivers en secundaire plantenstoffen.

Onderwijsvormen

Alle aspecten van onderzoek doen komen aan de orde. Algemene vraagstelling, maken van hypothesen, relevante literatuur verzamelen en lezen, verzamelen van gegevens, statistische toetsing, mondelinge en schriftelijke verslaggeving. Er wordt in groepen samengewerkt

Studiemateriaal

Syllabus, college toepassen statistiek

Toetsing

Individueel cijfer. Het cijfer voor veldwerk wordt gemiddeld met het cijfer voor het verslag waarbij de mondelinge presentatie voor afronding wordt gebruikt.

Ingangseis/advies

Het is wenselijk de cursus Ecologie theorie eerst te volgen.

Inschrijving

Via USIS, daarna aanmelden in Blackboard

Gebruik DLO

Achtergrond informatie staat in Blackboard

Doelstelling

Kennismaking met alle aspecten van onderzoek door het doen van een mini onderzoek. Studenten leren ook in een klein groepje samen te werken.