Prospectus

nl en

Zoologie en Ontwikkelingsbiologie (EBC / MCB)

Course
2010-2011

Coördinatoren

Prof. dr. M. K. Richardson, email: m.k.richardson@biology.leidenuniv.nl
Dr. F. Witte, email: f.witte@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving

Het doel van de cursus is het verwerven van fundamentele en toegepaste kennis van de ontwikkeling van gewervelde dieren en van structuren en hun functies bij volwassen dieren. De mens als terrestisch- en de vis als waterorganisme staan centraal, maar we beginnen met een overzicht van fylogenie van vertebraten.
In ontwikkelingsbiologie besteden we aandacht aan toegepaste (b.v. klinische) embryologie, inclusief geboorteafwijkingen.
Belangrijke levensfuncties waarmee een organisme zich in zijn milieu handhaaft (waarneming, voedselverwerking en stofwisseling, ademhaling en circulatie, homeostasis, immunologie, endocrinologie, reproductie), en de structuren van de betrokken organen worden bestudeerd. Stress wordt bestudeerd als een voorbeeld van hoe verstoringen in functioneren kan leiden tot ziekten. De cursus wordt uitgebreid met gastcolleges van diverse deskundigen.
De cursus omvat 31 uur (werk)colleges, 11 halve dagen practicum, 4 halve dagen literatuurstudie. De practica zijn bedoeld als ondersteuning van de colleges en omvatten: vergelijkend skeletonderzoek, dissectie van de rat en een beenvis, embryonale ontwikkeling van de kip, en het effect van geneesmiddelen op de hartfunctie (computer-practicum). Daarnaast wordt er gewerkt aan een korte literatuuropdracht.

Onderwijsvormen

hoorcolleges, practicum, computerondersteund onderwijs, zelfstudie

Studiemateriaal

Syllabus, colleges op blackboard, eigen aantekening studenten (er wordt geen studieboek gebruikt)

Toetsing

Tentamen, beoordeling practica, beoordeling literatuurstudie.

Inschrijving

via USIS