Prospectus

nl en

Bio-ethiek (verplicht vak)

Course
2010-2011

Coordinator(en)

Martina Stang, m.stang@biology.leidenuniv.nl, Ellen ter Gast, ellentergast(ad)maildotcom

Omschrijving

De cursus bio-ethiek is een intensieve 4 weekse cursus waarbij de studenten leren kritisch te reflecteren op de ethische en maatschappelijke aspecten van de beroepspraktijk van de bioloog.
Na een korte inleiding in de bekendste ethische theorieën en de toepassing hiervan op de biologie komen verschillende ethische kwesties aan de orde. Typisch bio-ethische vraagstukken hebben betrekking op het gebruik van proefdieren, de toepassing van biotechnologie in de geneeskunde en de landbouw, natuurbescherming, de mens als proefpersoon en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal in het onderzoek. Welke posities we hierover innemen hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld van de definities die we hanteren voor begrippen als “natuur” en “natuurlijk” en de waarde die we daaraan hechten.
Veel aandacht wordt besteed aan de eigen verantwoordelijkheid van de bioloog. Hoe bepaal je zelf waar de grenzen van het biologische onderzoek liggen?
Het uitgangspunt van het college is dat ethische waarheid niet bestaat als iets dat absoluut gegeven is, maar dat het iets is dat tot stand komt tijdens intersubjectief overleg. Tijdens de cursus ligt daarom veel nadruk op het voeren van ethische debatten en onderbouwen van standpunten met degelijke argumenten. Doel van de cursus is dat de student onderscheid kan maken tussen borrelpraat en een zinvol ethisch debat..

Onderwijsvormen

In de eerste twee weken zijn er dagelijks hoorcolleges en werkcolleges.
Let op: de werkcolleges zijn verplicht! Je mag maximaal twee werkcolleges missen. Als je een werkcollege niet kan bijwonen moet je de opdrachten van die dag voor of tijdens het eerstvolgende werkcollege schriftelijk of per email bij de werkgroepdocent inleveren.
De derde en vierde week bestaat uit een praktijkopdracht. In deze perioden moeten de studenten in groepjes van maximaal vier studenten een reële ethische casus die kan voorkomen in de praktijk van de bioloog onderzoeken (en proberen op te lossen). Over dit onderzoek moeten een verslag worden geschreven en op de laatste dag van het college een eindpresentatie worden houden.

Studiemateriaal

Studiemateriaal

Bioethics, An introduction for the biosciences
Second Edition
Ben Mepham
440 pages | 40 figures | 246×171mm
978-0-19-921430-3 | Paperback | 13 March 2008
Dit boek is verplicht. Let op de prijzen verschillen nogal. Als je het boek bij bol.com bestelt betaal je 42,99 euro, maar als je het via deze website http://www.felix-en-sofie.nl/cgi-bin/dbp.cgi bestelt kost het 35,93 euro dat is dus stukken goedkoper.

.

Aanvullende teksten worden gepubliceerd op black board.

Toetsing

In de derde week is er een schriftelijk tentamen over de collegestof. Dit tentamen bevat tenminste een vraag over elk afzonderlijk hoorcollege.
Aan het einde van het college moet een werkstuk (groepsopdracht) worden ingeleverd en een presentatie worden gehouden.
Voor het eindcijfer weegt het tentamen 6 keer en het werkstuk 4 keer. Voor beide onderdelen geld dat het cijfers minimaal een 5.5 moet zijn.

Ingangseis/advies

x

Rooster

x

Inschrijving

Via USIS en daarna aanmelden via Blackboard

Gebruik Digitale Leeromgeving

x

Doelstelling

Kritische reflectie op de levenswetenschappen. Aan het eind van de cursus moeten de studenten in staat zijn met goede argumenten (weldoordacht, logisch consistent, geen drogredeneringen) en met respect voor de standpunten van de tegenstander deel te kunnen nemen aan een ethische discussie.

Opmerkingen