Prospectus

nl en

Cognitieve Ergonomie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse en de B2-cursus Aandacht: theorie en praktijk met een voldoende afgerond

Beschrijving

De cursus is een inleiding in hoe fundamentele kennis van cognitieve psychologie wordt toegepast in moderne omgevingen. De cursus bestudeert eerst de methodologische problemen van toepassing van cognitieve psychologie. Vervolgens zijn er colleges over het ontwerpen en het gebruik van complexe automatiseringssystemen en het internet, problemen rondom beslissingen, stress, en transport (verkeer, luchtvaart), toepassing van cognitieve psychologische kennis in de rechtbank en het ontwerpen ten behoeve van de ouder wordende mens. In de projectgroepen worden drie verschillende onderwerpen bestudeerd. Groepsleden moeten een analyse maken van een probleem (bijv. een ontwerp, een ongeluk, een rechtszaak) en rapporteren in een plenaire sessie over hun bevindingen en voorstellen voor verbeteringen.

Leerdoelen

The main objectives of this course are:

  • students will acquire a basic knowledge of the areas of application of psychological and anthropometric theories with special attention to cognitive processes and their inpact on the working environment;

  • students will learn basic skills of working in small teams to report on ergonomic problems and to provide practical solutions based on their theoretical knowledge;

  • students will learn to report in depth on one topic chosen out of the range covered by the course.

Rooster

Cognitieve Ergonomie (2010-2011):

Onderwijsvorm

Tien hoorcolleges en 5 projectgroepbijeenkomsten met presentaties

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald door:

  • Tentamen (40%)

  • Werkstuk (30%)

  • 3 individuele projectgroep rapporten (30%)

NB: Deelname aan het eindtentamen is alleen mogelijk na afloop van de cursus.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Projectgroepopdrachten en collegesheets op blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

C.D. Wickens, J.D. Lee, Y. Liu & S.E. Gordon Becker. (2004). Introduction to Human Factors Engineering. Pearson, London. Paperback

Aanmelden

Eerstejaars studenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars dienen zich voor de werkgroepen in te schrijven via uSis. Voor de vakken van het eerste semester kan dit vanaf juli tot augustus. Inschrijving voor de werkgroepen van het tweede semester vindt plaats in januari 2011.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

Dr. S. Akerboom
kamer 2B26
Tel: 071-5273629
E-mail: akerboom@fsw.leidenuniv.nl