Prospectus

nl en

Mini Stage Zoologie (EBC)

Course
2010-2011

Coördinatoren

Prof. dr. M. K. Richardson, email: m.k.richardson@biology.leidenuniv.nl
Dr. F. Witte, email: f.witte@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving

In deze cursus komen specifieke aspecten van experimenteel zoölogisch onderzoek expliciet aan de orde, namelijk:
1. Het formuleren van een goede vraagstelling
2. Literatuuronderzoek (wat is wel en wat niet bekend)
3. Het formuleren van hypothese en experiment
4. De analyse en interpretatie van resultaten
5. Schriftelijke verslaglegging van de resultaten
6. Mondeling presenteren van de resultaten
Er wordt een inleiding gegeven tot literatuuronderzoek en mondeling en schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. Bij de ministages, moeten studenten eigen onderzoekjes formuleren, uitvoeren, en presenteren, in samenwerking met hun begeleiders.

Onderwijsvormen

inleidende colleges, onderzoeksvoorstel schrijven, literatuurstudie, onderzoek uitvoeren, verslag schrijven, mondelinge presentatie geven. ### Studiemateriaal

Wetenschappelijke literatuur.

Toetsing

Beoordelingen onderzoeksvoorstel, praktische werk, verslag, eindpresentatie

Inschrijving

via USIS