Prospectus

nl en

BLOK 3 Popularisering van Wetenschap / Wetenschappelijk schrijven

Course
2010-2011

Coőrdinator

Dr.Rinny Kooi; r.e.kooi@biology.leidenuniv.nl

Doelstelling

Vergroten en verbreden van de belangstelling voor biologische kennis en het inzicht in mogelijke toepassingen daarvan. Kritisch leren lezen. Vaardigheid krijgen in schriftelijk formuleren voor een breed publiek.

Methode:
In de berichtgeving wordt vaak verslag gedaan van gepubliceerd biologisch onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften en symposia. Daarnaast verschijnen er regelmatig populair wetenschappelijke boeken. Door beide vormen van berichtgeving kan de interesse van leken (niet-biologen en niet-wetenschappers) bij de biologie worden gestimuleerd. Echter de techniek om een symposiumverslag te schrijven verschilt wezenlijk van die om een wetenschappelijk boek te bespreken. Het kundig leren ‘hanteren van de pen’ is daarvoor noodzakelijk. Dat gebeurt d.m.v. twee onderwijsvormen. Er worden opdrachten verstrekt die moeten worden ingeleverd en worden beoordeeld.
A: Het maken van een verslag van een symposium
In de praktijk worden op een wetenschappelijk symposium onderzoekresultaten gepresenteerd die moeten worden vertaald naar een breder publiek. Dat is de taak van andere mensen (vaak journalisten maar ook andere wetenschappers). Dergelijke personen moeten zich kunnen verplaatsen in geïnteresseerde leken. Zij moeten feeling hebben voor de wijze waarop dat publiek moet worden benaderd. Hoe heeft een iemand geleerd om vaktermen te vermijden en eenvoudiger, levendig en interessant te schrijven. Met behulp van een wetenschappelijk een symposium worden deze vaardigheden onderricht.
B: Het schrijven van een essay over een populair wetenschappelijk boek.

Omschrijving

Er zijn veel boeken in omloop waarin biologische kennis en theorieën worden uitgedragen naar een breed publiek. Soms om die kennis uiteen te zetten voor leken, soms om een duidelijke, al dan niet gekleurde boodschap uit te dragen. Wat ook de achtergrond is, sommige boeken hebben een grote invloed op hoe mensen tegen biologie aan kijken, of inspireren studenten en onderzoekers. Vaak gaat het om boeken die brede terreinen beslaan, verschillende onderwerpen met elkaar in verband brengen, of een ongebruikelijke invalshoek hebben. Sommigen zetten ook aan tot nadenken over de rol van de biologie in de maatschappij. Om eens op een andere manier naar biologische kennis en vragen te kijken en inspiratie en motivatie op te doen voor je verdere studie bestaat dit studieonderdeel uit het lezen en bespreken van een populair wetenschappelijk boek. Het biedt bovendien de mogelijkheid om een stukje van je 1e-jaarsprogramma naar eigen keuze in te vullen. Voor dit studieonderdeel is op voordracht van alle docenten biologie een brede boekenlijst samengesteld waaruit gekozen kan worden.
Het project zal worden ingeleid met een aantal colleges populair wetenschappelijk schrijven.
Onderwijsvormen: Leren Populair Wetenschappelijk Schrijven:colleges, werkgroepen, vervolgens zelfwerkzaamheid

Rooster

Op 11 en 12 januari wordt het project ingeleid en wordt onderwijs gegeven over “Populair Wetenschappelijk schrijven”. Die dagen worden oefeningen aangeboden die moeten worden gemaakt.
Verder vrij te bepalen. Met de docent moet een afspraak over inleveren van het essay en de bespreking worden gemaakt

Studiemateriaal

1.Materiaal dat in verband met het programma van Leren Populair Wetenschappelijk Schrijven wordt verstrekt.
2. Boek zelf te kiezen uit keuzelijst – deze zal in de loop van het najaar beschikbaar komen. Iedere student dient zelf het gekozen boek aan te schaffen!

Toetsing

Deze bestaat uit twee delen:
1. Leren Populair Wetenschappelijk Schrijven
Uit het voorgaande is volgens mij de context hiervan niet erg duidelijk. Ik zou liever ergens benadrukken dat er twee stijlen van Pop. Wet. schrijven geoefend zullen worden. 1. Verslag van een (gepresenteerd onderzoek) c.q. beschrijving van een belangrijke wetenschappelijke ontdekking/ ontwikkeling
2. essay over een onderwerp aan de hand van een Pop. Wet. boek
2.Toetsing boek essay. Na het lezen van het boek moet een kort essay worden ingeleverd (volgens instructies die bij de boekenlijst worden verstrekt) bij de docent die het door jou gelezen boek heeft voorgesteld. Je bespreekt vervolgens jouw visie op het boek met hem/haar en andere studenten die het boek gelezen hebben. Op basis van het essay wordt een beoordeling e gegeven.
Ieder onderdeel heeft de waarde van 2 EC