Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Social Topics in Buddhism

Course
2010-2011

NB: Dit college wordt niet gegeven in het studiejaar 2010-2011.

Toegangseisen

Verplicht:
introduction to Buddhism (Silk, 5 ECTS, 100), of anders pensum.

Aanbevolen:

 • godsdienstsociologie (ter Borg, 5 ECTS, 300);

 • inleiding godsdienstwetenschap (Hofstee, 5 ECTS, 200);

 • nieuwe religieuze bewegingen en New Age (Hofstee, 5 ECTS, 200);

 • [basiskennis oriëntalisme etc. ad valvas] (Chris Goto-Jones, Area Studies).

Beschrijving

Dit werkcollege is vooral bedoeld voor 2e-jaars BA studenten. Het staat open voor studenten uit alle regio’s en disciplines die belangstelling hebben voor maatschappelijke thema’s binnen het boeddhisme. Voor studenten uit Wereldgodsdiensten past dit werkcollege het beste binnen de sociaal wetenschappelijke variant. Aan de hand van secundaire en primaire bronnen (in vertaling) wordt kritisch en abstraherend gereflecteerd over de maatschappelijke rol en functies van boeddhisme.
Enige basiskennis van boeddhisme wordt daarbij bekend verondersteld (of kan via een pensum opgelost worden).
Er zullen per jaar wisselende thema’s aan de orde komen, zoals, bijvoorbeeld:

 • Vrouwen en boeddhisme;

 • Boeddhisme en commercie;

 • Boeddhisme en nationalisme;

 • Boeddhisme en staat;

 • Boeddhisme en psychologie;

 • Boeddhisme en wetenschap;

 • Boeddhisme en oorlog.

Het thema voor dit jaar moet nog nader bepaald worden (en hangt mede af van de belangstelling van studenten).

Voor meer informatie over onderwijs in boeddhisme en updates, zie ook:
The Leiden University Buddhist Studies Network
Colleges boeddhisme bij Zuid- en Zuidoost Azië en wereldgodsdiensten
Voorlopig overzicht voor keuzevakken relevant voor boeddhisme bij wereldgodsdiensten

Leerdoelen

tba

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

 • Voorbereiden van de verplichte literatuur; aan het begin van ieder werkcollege door iedereen een samenvatting van de leesstof met kritische vragen (1 A4); en referaten door aan te wijzen deelnemers.

 • Afsluitend tentamen (5 ECTS) of een werkstuk van 4000–6000 woorden, een studie gebaseerd op het besproken materiaal en in overleg ook nieuwe leesstof en bronnenmateriaal (10 ECTS).

Toetsing

 • Actieve deelname 20%

 • referaat 20%

 • tentamen 60% 5 ECTS

 • of paper 80% 10 ECTS.

Blackboard

Blackboard wordt zoveel mogelijk gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur (titels in vet aanschaffen)

tba

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

H. W. A. Blezer

Opmerkingen

In een notendop:

 • BA werkcollege, bij voorkeur 2e jaar, 2e semester.

 • 5 of 10 ECTS, niveau 200 of 300, voertaal Nederlands (evt. Engels).

 • Referaat en schriftelijk tentamen (5 ECTS, niveau 200) of paper (10 ECTS, 300).

 • Eventuele lacunes kunnen opgelost worden via een pensum.