Prospectus

nl en

BLOK 6Training Floragebruik, Flora Excursies

Course
2010-2011

Coordinator
Marco Roos
Email: roos@nhn.leidenuniv.nl
x
Omschrijving
Training in het leren determineren, m.n. van vaatplanten met gebruik van de Heukels’s/Van der Meijden Flora; en het leren herkennen van algemene bomen en struiken
Onderwijsvormen
Werkgroepen, excursies
Studiemateriaal
Heukels Flora van Nederland, Wolters Noordhoff, 23e druk 2005. ISBN 90-01-58344x (ca. Euro 50,-)
Toetsing
Onderdeel van het schriftelijk bloktentamen
Ingangseis/advies
nvt
Rooster
Zie rooster blok 5
Inschrijving
Via reguliere kanalen
Gebruik Digitale Leeromgeving
Materiaal voor het herkennen van de houtige gewassen is in van te voren beschikbaar, evenals de syllabus met achtergrond van het strandwallen/-vlaktes landschap van Leiden naar de kust.
Doelstelling
Het zelfstandig kunnen determineren van Nederlandse vaatplanten m.b.v. Heukels’ Flora; het herkennen van 25 algemene soorten houtige gewassen aan de hand van vegetatieve kenmerken..