Prospectus

nl en

Tekst en cultuur

Course
2010-2011

Beschrijving

Kennismaking met belangrijke literaire en cultuurhistorische teksten in vertaling met aandacht voor de plaats van teksten in de cultuur waarbij ook de interpretatieproblematiek ter sprake komt.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc – aanschuif – minor – Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd. Daarvoor moet een combinatie van in totaal 30 ECTS gemaakt worden uit de volgende zeven vakken:

 • Koreaanse geschiedenis tot 1876 (5 ECTS; 1e sem.)

 • Tekst en cultuur (5 ECTS; 1e sem.)

 • Politieke en economische ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea (5 ECTS; 1e sem.)

 • Koreaanse Cultuurkunde: visuele en materiële cultuur (5 ECTS; 1e sem.)

 • Moderne Koreaanse geschiedenis (5 ECTS; 2e sem.)

 • Perspectieven op Korea (5 ECTS; 2e sem.)

 • Cultuur en samenleving in hedendaags Korea (5 ECTS; 2e sem.)

 • Ook los als keuzevak, contractonderwijs of à la carte onderwijs te volgen.

Leerdoelen

 • Verkrijgen van een overzicht van de pre-moderne Koreaanse literatuurgeschiedenis en de Koreaanse boek- en leescultuur;

 • Oefening in de methoden die gebruikt kunnen worden om bronnen te interpreteren;

 • Oefening in mondelinge presentatie.

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur;

 • Voorbereiden 2 mondelinge presentaties: 2 × 26 uur = 52 uur;

 • Voorbereiden schriftelijk tentamen: 23 uur.

Literatuur

 • Syllabus Inleiding in de traditionele Koreaanse letterkunde (verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen);

 • Peter H. Lee, Anthology of Korean Literature, Honolulu, 1981;

 • Peter H. Lee (ed.) Sources of Korean Tradition 2 vols. (Columbia University Press), verkrijgbaar bij de boekhandel;

 • Tijdens het college nader op te geven literatuur.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen (60%);

 • Twee mondelinge presentaties (30%);

 • Aanwezigheid en actieve deelname aan de discussies (10%).

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Contact

Dhr. Prof. dr. B.C.A. Walraven

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Nee

Opmerkingen

Geen