Prospectus

nl en

Te volgen vakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Integrated Korean 1a: lezen en vertalen 5
Integrated Korean 1b: lezen en vertalen 5

Keuze uit een van de volgende taalvakken

Grammatica Koreaans 5
Integrated Korean 1a: luistervaardigheid 5
Integrated Korean 1a: spreken en schrijven 5
Integrated Korean 1b: luistervaardigheid 5
Integrated Korean 1b: spreken en schrijven 5

en keuze uit één van de volgende cultuurhistorische vakken

Koreaanse geschiedenis tot 1876 5
Tekst en cultuur 5

Cultuurhistorisch keuzevak

Koreaanse cultuurkunde: visuele en materiële cultuur 5
Moderne Koreaanse Geschiedenis 5

More info

Keuzepakket: voor studenten Geesteswetenschappen geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: Prof. dr. B.C.A. Walraven
Informatie: b.c.a.walraven@hum.leidenuniv.nl
Aanmelding: via uSis, usis.leidenuniv.nl

In de vijftiende eeuw nam de Koreaanse koning Sejong het revolutionaire besluit een
schriftsysteem volgens wetenschappelijke taalkundige principes te laten ontwikkelen
dat toeliet de taal van het volk vast te leggen. Het han’gŭl dat vandaag in beide Korea’s
geschreven wordt, is een lichtjes vereenvoudigde variant van het alfabet dat toen
geïntroduceerd werd. Ofschoon het tot het einde van de negentiende eeuw duurde voor
het klassiek Chinees verdrongen werd als officiële schrijftaal, maakt het han’gŭl een
wezenlijk deel uit van de Koreaanse identiteit.

Taal maakt onmiskenbaar deel uit van de cultuurgeschiedenis van een volk. In het
keuzepakket Koreaanse Taal en Cultuur combineer je elementaire taalverwerving
van het Koreaans met inhoudelijke colleges die je een inzicht verschaffen in de
cultuurgeschiedenis van dit eigenzinnige land van oude tradities en hypermoderne
spitstechnologie.

Vooral voor studenten Japanse of Chinese taal en cultuur, geschiedenis, antropologie, of
taal- en literatuurwetenschap opent dit keuzepakket nieuwe perspectieven op het eigen
hoofdvak en verrijkt het het inzicht in de interculturele problematiek.
Dit keuzepakket bestaat voor 2/3 uit taalonderwijs en 1/3 inhoudelijk onderwijs. Het
inhoudelijke luik kan ingevuld worden met historische of cultuurhistorische colleges.