Prospectus

nl en

Integrated Korean 1b: lezen en vertalen

Course
2010-2011

Beschrijving

Stapsgewijze introductie in de Koreaanse taal aan de hand van een leer- en werkboek. Centraal daarbij staat de oefening van grammaticale kennis en syntactisch inzicht door het lezen en vertalen van en naar het Koreaans.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

n.v.t.

Leerdoelen

  • Het leren begrijpen en gebruiken van elementair vocabulaire en grammaticale patronen;

  • Het leren lezen van eenvoudige Koreaanse teksten;

  • Het vertalen van eenvoudige Nederlandse zinnen naar het Koreaans.

Studielast

  • Totale studielast 140 uur;

  • 39 contacturen (3 uur/week);

  • Tijd ter voorbereiding op het college en het maken van opdrachten: 65 uren (5 uur/week).

Literatuur

  • Young-Mee Cho, et.al. _Integrated Korean Beginning 2 _(University of Hawai’i Press, 2000)

  • Sung-Ock Sohn, Integrated Korean Workbook Beginning 2 (University of Hawai’i Press, 2000)

Toetsing

Schriftelijk tentamen waarbij de praktische kennis van de basisregels van de Koreaanse grammatica (vervoegingen, zinsconstructies, partikels) en ook woordenschat getest wordt.

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Contact

Dhr. Dr. K. De Ceuster
Dhr. Prof. Dr. B.C.A. Walraven

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

N.v.t.

Opmerkingen

Geen