Prospectus

nl en

Landschapsarcheologie

Course
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie en Late prehistorie behaald.

Vakomschrijving

Vanaf het Neolithicum ontstaan er in Noordwest-Europa landschappen waarin naast nederzettingen en akkersystemen ook rituele plaatsen (zoals offerplaatsen), natuurlijke plaatsen en grafheuvelcomplexen een belangrijke rol spelen. Centraal staat de vraag hoe de archeologie de lange-termijn-ontwikkeling van deze prehistorische landschappen kan onderzoeken door middel van veldwerkstrategieën zoals opgravingen en verschillende prospectiemethoden.

Leerdoelen

  • Het kunnen benoemen, definiëren en toepassen van de belangrijkste benaderingen in de landschapsarcheologie;

  • Het kunnen ontwerpen van een veldwerkstrategie (gericht op onderzoeksvragen, voor een bepaald onderzoeksgebied, binnen een vastgesteld budget);

  • Het kunnen geven van een goede presentatie;

  • Kunnen samenwerken.

Onderwijsvorm

Werkcollege met groepspresentaties.

Toetsvorm

  • Tentamen;

  • Presentatie;

  • Paper.

Literatuur

Wordt bij aanvang van het college opgegeven.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.