Prospectus

nl en

Archeologie en ideologie in de Archeologie van het Nabije Oosten

Course
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Vakomschrijving

Dit college gaat in op ideologische en politieke invloeden op de archeologie van het Nabije Oosten, en de manieren waarop archeologen zelf daarbij een rol gespeeld hebben/spelen. Hierbij valt te denken aan enerzijds de westerse archeologen die actief zijn in het Nabije Oosten, een discipline die zijn wortels heeft in het kolonialisme, het christendom, en de overtuiging dat westerse beschaving het hoogste op aarde vormt en de ware opvolger is van de vroege beschavingen in het Nabije Oosten. De vraag is hierbij in hoeverre de huidige archeologie van het Nabije Oosten zich aan deze genese heeft ontworsteld. Anderzijds kan gekeken worden naar de aard van de archeologie zoals die bedreven wordt in de betreffende landen van het Nabije Oosten, waarbij in vele gevallen de archeologie een rol heeft gehad in het proces van staatsvorming in de jonge staten van dit gebied, en soms ook als middel bij claims op grondgebied.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de verschillende manieren waarop ideologie, nationalisme, politiek, en religie onderdeel vormen van de praktijk van de archeologiebeoefening in het Nabije Oosten;

 • Deze verbanden kritisch kunnen evalueren en toepassen op een case study.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege, waarbij het thema allereerst door de docenten wordt geïntroduceerd, en waarbij een algemene vaste literatuur wordt opgegeven;

 • Individuele presentatie van een casus uit de regio van keuze gebaseerd op bestaande literatuur;

 • Na klassikale bespreking en discussie wordt de mondelinge presentatie bewerkt tot een essay van circa 3000 tot maximaal 5000 woorden.

Toetsvorm

 • Presentatie;

 • Discussie;

 • Essay.

Literatuur

 • L. Meskell (ed.), Archaeology under Fire: Nationalism, Politics and Heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East. London: Routledge;

 • Y. Hamilakis, “La Trahision des Archéologues? Archaeological Practice as Intellectual Activity in Postmodernity” (1999) in: Journal of Mediterranean Archeology 12/1: 60-79;

 • M. Diaz-Andreu, A World History of Nineteenth Century Archaeology: Nationalism, Colonialism, and the Past (2007). Oxford: Oxford University Press (Chapters on Ottoman and Biblical archaeology).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.