Prospectus

nl en

BLOK 1 Fundamenten van het Leven/ deel Moleculaire Genetica

Course
2010-2011

Coördinator

Dr. A.F.J.Ram: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Het examenonderdeel Moleculaire Biologie en Genetica (totaal 8 EC) omvat de onderdelen Chemie van het Leven (3 EC), Moleculaire Genetica (5 EC).

Omschrijving

In het college komen de volgende onderwerpen aan bod: erfelijkheidswetten van Mendel, mitose, meiose, DNA replicatie, chromosoomtheorie, homologe recombinatie, centromeren, telomeren, chromosoomkaarten, mutatie, extrachromosomale overerving, transpositie, DNA schade en reparatie, bacterie genetica: transformatie, transductie en conjugatie, bacteriofagen, plasmiden, antibioticum resistentie, transcriptie van DNA in RNA en translatie van RNA in eiwit, regulatie van gen-expressie in prokaryoten en eukaryoten, geprogrammeerde celdood, clonen, recombinant DNA, vectoren, kloneren, transgene planten en dieren, oncogenen, ontregelde groei en kanker.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges. Aanvullende experimenten bij het basispracticum.

Studiemateriaal

Campbell & Reece, “Biology”, 8th ed, Addison Wesley
Powerpoint presentaties
Practicum Handleiding

Toetsing

Klassieke genetica. Er is een schriftelijke toets voor de onderwerpen mitose, meiose en de erfelijkheidswetten van Mendel (t MG). Moleculaire genetica. Aan het eind van blok1 is er een schriftelijk tentamen (T MG) over de overige onderwerpen van de collegestof en de stof die besproken is tijdens het basispracticum.

Doelstelling

Het verkrijgen van inzicht in het dynamische gedrag van het erfelijk materiaal, de basis van genexpressie en de mogelijkheden om het erfelijk materiaal naar believe te veranderen.