Prospectus

nl en

BLOK 1 Fundamenten van het Leven / deel Chemie van het Leven

Course
2010-2011

Coördinator

Dr. A.F.J.Ram: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Het examenonderdeel Moleculaire Biologie en Genetica (totaal 8 EC) omvat de onderdelen Chemie van het Leven (3 EC) en Moleculaire Genetica (5 EC).

Omschrijving

De studenten bestuderen zelfstandig het programma BioQ dat een aantal onderdelen omvat van de VWO-stof op het gebied van natuurkunde, scheikunde en wiskunde. De onderdelen molariteit en pH komen op het practicum uitgebreid aan de orde. Deze laatste onderdelen worden ook tijdens de colleges Chemie van het Leven behandeld. Chemische elementen, chemische verbindingen, de unieke eigenschappen van water, de structuur en functie van macromoleculen in de biologie zullen aan bod komen.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Studiemateriaal

– Campbell, Reece, , 8th ed, Addison Wesley (Unit 1),
– BioQ op Blackboard.

Toetsing

Over de colleges Chemie van het Leven en betreffende practica wordt een schriftelijke tentamen gegeven.

Doelstelling

Bijbrengen van basiskennis over moleculen die een belangrijke rol spelen in de biologie (nucleïnezuren, aminozuren eiwitten, lipiden en koolhydraten). Inzicht verkrijgen over de chemische eigenschappen van moleculen en de rol die deze moleculen spelen in biologische processen.

Opmerkingen

Hoorcolleges en practica zijn op elkaar afgestemd.