Prospectus

nl en

BLOK 5 Biologie van het Organisme / Plant

Course
2010-2011

Het examenonderdeel Biologie van het Organisme (totaal 6 EC) omvat de onderdelen Biologie van het Organisme / Dier (5 EC) en Biologie van het Organisme / Plant (1 EC).

Coordinator

Prof.dr.J.Memelink, email: j.memelink@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving

In dit onderdeel wordt het functioneren van planten behandeld. Planten maken zelf suikers met zonlicht als energiebron. Welke voedingsstoffen hebben planten dan wel nodig en hoe nemen ze die op? Planten hebben geen bloedsomloop, dus hoe vindt transport van stoffen plaats? Planten staan vastgeworteld in de grond. Hoe reageren planten op groeihormonen en op signalen uit de omgeving? Hoe kunnen planten zich verdedigen tegen herbivore insecten en pathogene micro-organismen?

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, practicum.

Studiemateriaal

Campbell, Reece “Biology”, 8-th edition, Hoofdstukken 36, 37, en 39.

Toetsing

Beoordeling verslag, practicumtoets, en tentamen.

Ingangseis/advies

geen

Rooster

Zie studiegids

Inschrijving

automatisch

Gebruik Digitale Leeromgeving

College- en practicumstof op Blackboard.

Doelstelling

Inzicht krijgen in het fysiologische functioneren van planten

Opmerkingen

geen