Prospectus

nl en

BLOK 6 Statistiek

Course
2010-2011

Coordinator

Dr. Tom J de Jong: email t.j.de.jong@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving

Inleiding in de statistiek. Aandacht voor: statistische verdelingen (normaal, binomial, Poisson), associaties en relaties, vergelijking van gemiddelden, zowel voor normaal als niet-normaal verdeelde variabelen. De nadruk ligt op hoe je een hypothese formuleert en op welke manier je deze kunt toetsen. Via boxen ga je ook na hoe berekeningen worden uitgevoerd.

Onderwijsvormen

Hoorcollege. Studenten maken, met begeleiding, ook zelf een aantal opdrachten waarbij een dataset statistisch wordt geanalyseerd.

Studiemateriaal

Holmes, Moody & Dine “Research methods for the biosciences” Oxford University Press Druk 2! We gebruiken R through Excel om berekeningen te doen en toetsen uitvoeren. Er is een korte handleiding R through Excel.

Toetsing

Antwoorden op de opdrachten tellen voor ¼ deel in het cijfer, er is een schriftelijke toets die telt voor ¾ deel. Je mag het boek gebruiken tijdens het tentamen.

Ingangseis/advies

x

Rooster

x

Inschrijving

x

Gebruik Digitale Leeromgeving

Colleges komen in BB. Ook is hier aanvullend materiaal (o.a. oefententamen, eerdere tentamens) te vinden.

Doelstelling

Inzicht geven in basale statistiek en kansrekening. Studenten leren hypothesen te formuleren en moeten voor verschillende typen onderzoek kunnen aangeven welke statistische toets geschikt is. Studenten leren werken met R through Excel.

Opmerkingen x