Prospectus

nl en

BLOK 6 Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbehoud

Course
2010-2011

Coordinator

Rinny Kooi; email r.e.kooi@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving

Groepsgewijs doen studenten een mini-onderzoek. Studenten maken een vraagstelling, verzamelen gegevens, doen statistiek, maken een Powerpoint
en geven een presentatie op een symposium dat het eerste jaar afsluit. Zo krijgen studenten tevens een breed overzicht over biologisch onderzoek in Leiden.

Onderwijsvormen

Elk onderwerp wordt inhoudelijk begeleid door een onderzoeker van Biologie. Er is een statistisch spreekuur.

Studiemateriaal

x

Toetsing

Individueel punt op basis van inzet en eindresultaat.

Ingangseis/advies

x

Rooster

x

Inschrijving

x

Gebruik Digitale Leeromgeving

Alle onderwerpen staan in Blackboard. Hier staat ook aanvullende informatie bij de onderwerpen (verslagen, determinatietabellen, artikelen).

Doelstelling

Studenten introduceren in biologisch onderzoek. De nadruk ligt op een heldere vraagstelling, gegevens die de vraag ook beantwoorden en op de toepassing van statistiek. Studenten maken kennis met projectmatig werken.

Opmerkingen

Er is een prijs voor de beste presentatie.