Prospectus

nl en

Staats-en Bestuursrecht

Course
2010-2011

Het vak omvat de volgende onderdelen:
Een inleiding in het Nederlands staatsrecht, met bijzondere aandacht voor onderwerpen als: bevoegdheidsverkrijging en – spreiding, wetgevings – en bestuursinstrumentarium, decentralisatie en de verhouding internationaal-nationaal recht.

Een inleiding in het Nederlands bestuursrecht, waarbij aandacht zal worden besteed aan onder meer: de plaatsbepaling van het bestuursrecht tegenover ander publiekrecht, de verschillende benaderingswijzen van het bestuursrecht (de bestuurlijk-instrumentele versus de rechtsbeschermingsoptiek), het eigen karakter van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, de verschillende typen van bestuurs (rechts-)handelen (onder andere beschikking, plan en pseudo-wetgeving), het bestuursrechtelijk sanctiestelsel en de rechtsbescherming tegen de overheid. Verder wordt in het vak ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen recht en ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het recht wordt in een politiek-bestuurlijke context geplaatst.

Coordinator:
Mr. Dr. G. S. A. Dijkstra

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges

Studiemateriaal: *Koopmans, Compendium van het staatsrecht, Deventer, nieuwste druk.

*Van Ballegooij en anderen, Bestuursrecht in het AWB-tijdperk, Deventer, nieuwste druk

Ingangseis/advies:
geen

Rooster:
Hoorcolleges
Maandag 13/9-18/10 muv 4/10 van 11-13 uur in SA-41, Vrijdag 8/10 van 13-15 uur : SA-41

Tentamen
Maandag 25/10/2010 09-12 uur in USC

Herkansing
Vrijdag 14/01/2011 09-12 uur in FSW 1a20

Rooster Pre-Master studenten
Woensdag 8/9-20/10 van 18.30-20.00 uur in 1A-41 (Faculteit Sociale Wetenschappen, Leiden)

Pre-master Tentamen
Woensdag 27/10/2010 18.30- 21.30 uur in zaal SA41 in FSW

pre-master Herkansing
Vrijdag 14/01/2011 09-12 uur in FSW in 1A20
Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: 24 augustus 2010