Prospectus

nl en

Public Administration: Pre-master

Dit deel van de e-gids geeft een volledig overzicht van alle pre-mastervakkendie door het Instituut Bestuurskunde aangeboden worden voorafgaand aan de Master Public Administration. U heeft zelf in uw beschikking een overzicht gekregen welke vakken u persoonlijk als pre-master programma dient te volgen.

This part of the e-guide provides a complete overview of the Pre-Master Programme of the Institute Public Administration. In your own Decision on Admission you can find which of the Pre-Master courses you have to follow before you can start with the Master Programme of Public Administration.

Pre-Master Public Administration

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to the EU 7
Openbare financiën 5
Organisatie en Management (premaster) 5
Staats-en Bestuursrecht 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Public Organisation and Policy Theory 10
Sociology 5
Sociologie 5
Research in Public Administration (Dutch) 5
Research in Public Administration 5

General information

Please note that some pre-master courses (daytime) are with the regular bachelor students of Public Admnistration. Some courses have workgroup, which are obligatory for the regular bachelor studends. As a pre-master student you don’t have to participate in these workgroups. If you do join and fail these workgroups: be aware that this counts for the final mark!

Streaming

De pre-mastervakken Beleid 1 en Inleiding Bestuurskunde worden ‘streaming’ aangeboden. Dit is een soort ‘uitzending gemist’. De dagcolleges worden overdag opgenomen. Na bewerking worden ze via BlackBoard beschikbaar gesteld. In beeld ziet u zowel de docent als het gebruikte materiaal (bijvoorbeeld powerpoint). Doordat de beelden bewerkt moeten worden, duurt het wel enkele werkdagen voordat de colleges op BlackBoard worden gezet. U hoeft dus niet bij de colleges aanwezig te zijn, maar dit mag natuurlijk wel. Als u vragen heeft n.a.v. de colleges of de stof, is de docent wel beschikbaar voor vragen (via e-mail/telefoon etc).

De opgenomen colleges blijven op BlackBoard staan tot na het hertentamen. U kunt dus de colleges terugzien wanneer het u uitkomt. U wordt wel aangeraden om het tempo van de daggroep aan te houden en niet het bekijken van de colleges uit te stellen tot de week voor het (her)tentamen.

BlackBoard

Log in to BlackBoard via http://blackboard.leidenuniv.nl/webapps/portal/frameset.jsp. You need to have your ULCN-account, or your BlackBoard-account to log on.

Go to ‘Courses’ -> ‘course search’, type the name of the course.

Click on the ‘>>’- button and enrol . The next time you log in, the course will appear in the list ‘courses in which you are enrolled’.

For most courses you can enrol yourself online. Some courses may not be visible because they are not open for enrolment yet (block 2).