Prospectus

nl en

Beleidseconomie

Course
2011-2012

Vakbeschrijving:
Bij dit vak komen actuele thema’s op het terrein van sociaal-economisch beleid aan de orde. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – vergrijzing, globalisering en individualisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk en inkomen staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden enkele belangrijke hervormingen uitgediept. Concrete thema’s zijn: de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, veranderingen in het arbeidsmarktbeleid (zoals de nadruk op langer doorwerken en vergroting van de inzetbaarheid van mensen), hervorming van arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsregelingen en meer in het algemeen de toekomst van de verzorgingsstaat.

Literatuur:
Reader Beleidseconomie

Onderwijsvorm:
Hoorcolleges en werkgroep. In de werkgroep worden per thema vragen/discussiepunten aan de student voorgelegd, waarover korte referaten worden gehouden.

Niveau abstracte structuur:
200

Eindtermen:
Na afronding van het vak heeft de student inzicht in enkele belangrijke vraagstukken op het terrein van het sociaal-economisch beleid. De student kan deze vraagstukken ook zelfstandig analyseren.

Rooster:
Hoorcollege
Dinsdag 7/2-20/3 van 11-13 uur
7/2 t/m 28/2 in A144 gebouw KOG
6/3 t/m 20/3 in C131 gebouw KOG

Werkcolleges
wgr 1 woensdag 8/2van 11-13 uur in 1A47,15/2 -21/3 van 13-15 uur in 1A-22
wgr 2 woensdag 8/2-21/3 van 13-15 uur in 1A-33
wgr 3 maandag 13/2-19/3 van 9-11 uur in 5A37, 23/3 van 9-11 uur in 5A42
wgr 4 maandag 13/2-19/3 van 9-11 uur in 1A22, 23/3 van 9-11 uur in 1A22

Tentamen:
Dinsdag 27/3/12 van 13-16 uur in USC
Herkansing
Dinsdag 5/6/12 van 9-12 uur in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster.