Prospectus

nl en

Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management

Economie, Bestuur en Management (EBM) is de nieuwe opleiding van Bestuurskunde én de economische afdeling van de juridische faculteit. Je bestudeert zowel de wereld van het openbaar bestuur als die van de economie. Zoek je de uitdaging? Ben je maatschappelijk betrokken? Dan is EBM de bachelortrack voor jou! In deze opleiding bestudeer je actuele problemen zoals het oplossen van de financiële crisis, het betaalbaar houden van de pensioenen en besturen van de banken. Telkens kijk je met een bestuurskundige en een economische blik naar deze thema’s. Die combinatie van kennis is uniek.

Propedeuse

De nieuwe track EBM van Bestuurskunde berust op een aantal pijlers waaronder Bestuurskunde, Organisatie & Management en Economie. In het eerste jaar en daarna volg je ook vakken op het gebied van Recht, Filosofie en Europa.

Course EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Economische Kijk op Organisaties 5
Methoden en Technieken 1A: Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 5
Inleiding Economie 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Methoden en Technieken 1B: Onderzoeksontwerp 5
Organisatietheorie 5
Inleiding Recht 5
Beleidseconomie 5
Publiek Management 5
Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid 5
Methoden en Technieken II 5

Tweede jaar

In het tweede jaar van EBM staat verdieping van economische en bestuurskundige thema’s centraal. Daarnaast wordt in het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management: Project Bedrijfsmatig werken’ de kennis en inzichten die je inmiddels hebt verworven met elkaar geïntegreerd. In dit vak doe je ook onderzoek.

Course EC Semester 1 Semester 2
Economie van de Publieke Sector (EBM 2012-2013) 5
Organisatie en Management 5
Bedrijfseconomie (EBM 2012-2013) 5
Comparative Government in International Perspective 5
Kwantitatief Onderzoek 5
Decision Making and Rational Choice 5
EU Politics and Policy 5
Financieel Management in de Publieke Sector (EBM 2012-2013) 5
Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector (EBM 2012-2013) 5
Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5
European Economic Integration (EBM 2012-2013) 5

Derde Jaar

In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a. economische of bedrijfswetenschappelijke vakken), met een van de vele minors die de universiteit aanbiedt, met een semester studie in het buitenland, of met een stage bij bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten, het Ministerie van Financiën of De Nederlandsche Bank.

Course EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte 30
Keuzevak: Human Resource Management (EBM 2013-2014) 5
Bachelorproject Voorjaar 2012 15
Wetenschapsfilosofie 5
Analyse van Sociaal-economisch Beleid (EBM 2013-2014) 5
Ethiek 5
Optioneel: Bachelorproject Najaar 2011 15