Prospectus

nl en

Financieel Management in de Publieke Sector (EBM 2012-2013)

Course
2011-2012

Financieel Management in de Publieke Sector (5 ECTS)

Docent(en):
Drs. A.P. Ros

Vakbeschrijving:
In dit vak wordt het centrale thema gevormd door het beheer en de beheersing van de publieke uitgaven. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting, begrotingsstelsels, kosten en baten, grote projecten, doelmatigheid en doeltreffendheid, het overheidsvermogen, de financiering en het middelenbeheer. Dit vak biedt een degelijke basis voor thema’s die dieper worden uitgewerkt in het vervolgvak Economie, Bestuur en Management 2: integratief project bedrijfsmatig werken.

Literatuur:

  • Robert N. Anthony and David W. Young (2002), Management Control in Nonprofit Organizations, 7e druk, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin, Paperback, selectie

  • Reader

Onderwijsvorm:
De cursus wordt gegeven in de vorm van een seminar. Op iedere bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Studenten schrijven voor de meeste colleges een korte paper. Voorts wordt door één of meer studenten een referaat gehouden.

Eindtermen:

  • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de problematiek van het financieel-economisch management bij de overheid.

  • De student beheerst de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie.

Rooster:
Nnb