Prospectus

nl en

Inleiding Recht

Course
2011-2012

Het vak ‘Inleiding recht’ heeft een tweeledig doel. Enerzijds biedt het de student een eerste kennismaking met het positieve recht, zoals het burgerlijk recht, het staatsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, het internationaal recht (waaronder het Europese recht) en het stelsel van rechtsbescherming. Anderzijds zal de student vertrouwd worden gemaakt met enkele juridische vaardigheden, zoals het lezen en analyseren van wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken.

Coordinator:
Mr.dr. G.S.A. Dijkstra

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges

Studiemateriaal:

  • J.W.P. Verheugt,Inleiding in het Nederlandse recht, Arnhem, nieuwste druk

Toetsing:
Schriftelijk tentamen

Rooster:
Maandag 6/2-19/3
11-13 uur in Gorl.-03

Tentamen:
Maandag 26/3/12 van 9-12 uur in USC

Herkansing:
Maandag 4/6/12 van 9-12 uur in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster.
Laatste wijziging: 30/6 2011