Prospectus

nl en

Great Books form Medieval Literature

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Op het programma staan dertien van de “grote” teksten uit de middeleeuwse literatuur van Europa, waar vaak naar wordt verwezen maar waar niet iedereen aan is toegekomen om ze ook echt ‘ns te lezen. De teksten worden steeds ingeleid en besproken door een mediëvist die deskundig is op het terrein van de betrokken landstaal. Na een inleiding over de narratieve genres van de Middeleeuwen wordt wekelijks een van de boeken, of een representatieve selectie daaruit, gelezen in een toegankelijke moderne vertaling (Nederlands of Engels).

Leerdoelen

Verbreden van horizon door het lezen van deze teksten: in vertaling, geen secundaire literatuur; kennis van de achtergrond zoals gepresenteerd in de hoorcolleges.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege per week.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vragen over de inhoud van de boeken en de collegestof.

Blackboard

Er zal een Blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

•Teksten die gelezen en behandeld worden, o.a. de Beowulf; Einhard: Het leven van Karel de Grote; de Volsunga Saga; Van den vos Reynaerde; Chrétien de Troyes: Le Chevalier de la Charette (Lancelot); Leven van Sinte Katharina; Wolfram von Eschenbach: Parzival; Chaucer: Canterbury Tales; en nog vijf andere grote boeken. De kooplijst wordt in Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.